Kulturen
Där du hittar Ecolab hittar du också Ecolabs kultur. Vår kultur är en påtaglig kraft som överskrider geografi och språk och som genomsyrar allt vi gör inom företaget.

Spirit
Ecolabs medarbetare är företagets själ och hjärta. Hungriga efter framgång och med passion att uppnå den omfamnar vi det okända. Vi är orädda för riskerna och trygga i vår förmåga att leverera resultat. Vi är ivriga och ambitiösa. Vi fortsätter ihärdigt och övervinner hinder med mod och beslutsamhet. Men mest av allt älskar vi vårt arbete och att tjäna företaget och våra kunder.

Pride 
Exceptionell service, exceptionella produkter. Vi finner ett nöje i att ge förstklassig kvalitet i allt vi erbjuder. Oavsett hur stort ett projekt eller en förfrågan är strävar vi efter förträfflighet i vårt svar eftersom vi uppskattar perfektion. Vi vårdar vårt företag och sätter en ära i att representera det.

Determination
Ambitiösa och offensiva, drivna och beslutsamma, entusiastiska och energiska främjar vi möjligheten till konkurrens. Vi trivs med utmaningar och ser dem som inviter till framgång. Vi arbetar tillsammans som ett riktigt team för att rutinmässigt glädja våra kunder, överträffa våra tidigare prestationer och driva vår organisation mot större framgång.

Commitment
Likt en familj är vi förenade genom ett outtalat löfte, bundna av vår övertygelse . Vi värdesätter entusiasm och drivs av att hjälpa varandra och våra kunder. Vi accepterar inget mindre än lojalitet i våra led. Vi är ärliga mot varandra och våra ideal.

Passion
Vi har en helhjärtad tro på vårt företag. Företagets mål är vårt uppdrag och vi omfamnar dem med entusiasm och strävar obevekligen efter att uppnå dem. Viktigast är att vi tror på varandra, att vi vårdar, skyddar och stöttar varandra.

Integrity
Professionell. Pålitlig. Tillförlitlig. Ärlig. Vår gemensamma integritet är en viktig tillgång och vi är måna om att upprätthålla den världen över. Vi sätter upp höga standarder och vi står fast vid dem genom ett ärligt och etiskt agerande. Vi delar våra förväntningar med varandra och strävar efter att ha en arbetsplats med gemensamma värderingar, tillit och samförstånd.

Back to Top