1. Hem
  2. Patentmärkning

Patentmärkning

Denna sida har information till allmänheten enligt USA:s patentlagar (35 U.S.C. § 287 (a)) och andra länders lagstiftning och innehåller utvald patentinformation om Ecolabs produkter. Inte alla produkter är inkluderade och inte all patentinformation om enskilda Ecolab-produkter finns angiven här. Ecolabs produkter kan även vara skyddade av ett eller flera patent i andra länder än USA och ytterligare patentansökning(ar) kan vara under hantering i USA eller utanför USA. Ecolabs produkter säljs individuellt eller som en del av en process, ett system, kombinerade produkter eller service och tillhörande patentnummer gäller i båda fall. Denna information kan komma att ändras utan att besked ges om detta.