SÖK Säkerhetsdatablad

Vänligen notera att från och med 2017-07-01 kommer nödnumret på våra säkerhetsdatablad att ändras. Det nuvarande numret, 112, kommer att ersättas med ett nytt. Under tiden kan ni i nödsituationer (olyckor, t.ex. kemiskt spill, transportincidenter eller oavsiktlig exponering) i Sverige ringa +46 101388060.

MSDS Search
The search string is too short. Please enter at least 3 characters.
Search by
Back to Top