Custom surgical patient draping solution including cysto drainage bag

Operationsdukar för patienter

Ortopediska ingrepp innebär hög risk för infektioner i sårområdet. Vårt heltäckande sortiment av operationsdukar är utformat för ett stort antal olika kirurgiska ingrepp och erbjuder precis de viktiga egenskaper som behövs under detta krävande arbete. Vi har varit ett betrott namn i den här branschen i över 30 år och är kända för att erbjuda innovativa operationsdukar och det mest omfattande produktutbudet från någon tillverkare, till kraftigt reducerade priser.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska vårt sortiment med operationsdukar

Observera att den medicintekniska utrustning som visas här eventuellt inte är godkänd enligt gällande regionala regelverk eller nationell lagstiftning (t.ex. kanadensisk).