1. Hem
  2. Hållbarhet

Vår inställning till hållbarhet

Hos Ecolab är hållbarhet en väsentlig del av allting vi gör. Via teknik, information, service och utbildning på plats hjälper vi företag runtom i världen att nå exceptionella affärsresultat, samtidigt som de minimerar sin negativa inverkan på miljö och samhälle. Arbetet vi gör spelar roll och sättet vi gör det på spelar roll för våra anställda, kunder och samhällen.

Varje dag fokuserar vi på att hitta nya lösningar som bidrar till att leverera rent vatten, säkra livsmedel, rikligt med energi och hälsosamma miljöer, samtidigt som vatten och energi sparas och mängden avfall minskar. Vår expertis hjälper våra kunder att minska sitt beroende av begränsade naturtillgångar, samt uppnå bästa resultat till lägsta möjliga totalkostnad. På våra egna anläggningar arbetar vi med att minska vår vattenförbrukning, våra koldioxidutsläpp och vårt avfallsflöde, nu och i framtiden.