1. Hem
  2. Hållbarhet
  3. Ladda ner hållbarhetsrapporter
Hållbarhetsrapporter

Ladda ner hållbarhetsrapporter

Ecolabs hållbarhetsrapport demonstrerar de mätbara hållbarhetsresultat som vi levererar till våra kunder med hjälp av industriledande service, lösningar och expertis, samt ger en detaljerad bild av hur väl Ecolab har lyckats uppfylla sina interna verksamhetsprinciper.

Övriga rapporter och data

Tidigare och översatta rapporter
Tidigare och översatta rapporter

Ecolab har tagit fram hållbarhetsrapporter årligen sedan 2004. Här hittar du hållbarhetsrapporter från tidigare år samt översatta rapporter.

Mer
environmentandconservation
Data om miljöresultat

Ecolab publicerar ytterligare information om interna miljöresultat som kompletterar mätetalen som används i den årliga hållbarhetsrapporten och GRI. Dessa data om miljöresultat omfattar mätetal för energi- och vattenbesparingar, elförbrukning, bränsleförbrukning, TRI-utsläpp, farligt avfall och ISO 14001-cerifieringar.

CDP logo
CPD-RAPPORTER OM VATTEN OCH KLIMAT

Information som skickats in till CDP, den ideella globala miljörapporteringsplattformen för vattensäkerhets- och klimatlistor.