Verksamhetsområden

Våra verksamhetsspecifika lösningar är omfattande - från skötsel av gårdens djurhälsofrågor till utrotning av skadedjur, från desinfektion av operationsbord till rengöring av bestick eller ett helt bryggeri, från hand- och hudvård för sjukhus till kökshygien för hotell och restauranger. De är utformade för att göra din verksamhet effektiv och ger en renare, säkrare och mer hygienisk miljö.

Våra produkter och tjänster har stöd från över 12 000 experter i Europa, inom respektive område, som kan erbjuda personlig service utan motsvarighet i branschen. De arbetar tillsammans med våra kunder för att uppnå bästa resultat avseende kvalitet och effektivitet med bästa möjliga miljöprestanda.

VÄLJ DITT VERKSAMHETSOMRÅDE HÄR TILL VÄNSTER.

Hälsa och välfärd hos djur

Mastit är en utbredd sjukdom som orsakar inflammation i juvret och därmed minskar mängden mjölk, dess kvalitet och pris. Mastit kostar världens mjölkbönder miljarder...

Flaskhantering

Dagens konsument- och märkesdrivna dryckesmarknad kräver en hög nivå av enhetlighet i kvalitet och smak, en utökad hållbarhet samt attraktivt förpackade och prissatta...

Maskindisk

Att servera mat och dryck till dina gäster och din personal på skinande porslin och rena glas är en förutsättning för att de ska trivas.

CIP (Cleaning in Place)

Viss utrustning kan bara rengöras på plats. Du kan inte montera isär den men processen kräver ändå regelbunden rengöring.

Smörjning av transportband

I en modern anläggning är driftseffektiviteten avgörande. Den totala driftseffektiviteten bygger på att varje linje körs på full hastighet med minimala avbrott.

Textiltvätt

Skräddarsytt för dig - Ecolab's tvättsystem

Teknik och utrustning

Som en nödvändig del i det totala produktutbudet, erbjuder Ecolab Engineering individuella lösningar med helhetssystem för mätning, dosering och användning för alla...

Biosäkerhet

Biosäkerhet som teknisk term beskriver en serie aktiviteter som måste utföras för att förhindra smittsamma organismer från att komma in på en gård och sedan spridas.

Tapphygien

Dagens konsument- och märkesdrivna dryckesmarknad kräver en hög nivå av enhetlighet i kvalitet och smak, en utökad hållbarhet samt attraktivt förpackade och prissatta...

Behandling av livsmedelsytor

En reducerad mängd patogener och mikrober på livsmedelsytor förbättrar livsmedlens kvalitet och hållbarhetstid.

Hand- och hudvård

Ecolabs produkter för handdesinfektion, hand- och kroppstvätt, hudlotioner och antiseptiska medel för hud uppfyller kraven för dagens skiftande behov inom hand- och...

Städning

Med vårt marknadsledande utbud av rengöringslösningar för golv, ytor och områden som är svårt att rengöra, erbjuder vi de produkter, system och program som du behöver för...

Hygienkontroll och -lösningar

Överensstämmelse med lagar och bestämmelser, spårbarhet och revision är nyckelord för alla moderna tillverkare. Utmaningen är att effektivt kunna uppfylla alla krav på...

Kökshygien

Kraven på livsmedelsberedning ökar dagligen. Kvalitet, kostnader, personal och hygien är områden som kräver noggrann hänsyn till detaljer.

Vård av medicinska instrument

Ecolab erbjuder enkla, balanserade lösningar för varje steg av instrumentens rengöring och sterilisering, inklusive manuell och automatisk rengöring.

Membranbehandling

Dagens krav på membransystem är utmanande. Många nya tillämpningsområden har skapats under den senaste tiden och filtrering har verkligen blivit en rörlig domän.

Ytrengöring

Miljön för livsmedelsberedning utgör en viktig utmaning när det gäller hygien. Den innefattar en mängd processer och utrustning som ger upphov till många olika typer av...

Personlig hygien

Inom mat- och dryckesbranschen har livsmedelssäkerhet högsta prioritet. Livsmedelssäkerhet utgör kulmen av flera hygieninsatser där alla hanterats professionellt och...

Ytdesinfektion

Ecolab utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av desinfektionsprodukter för att säkerställa högsta standard av ythygien inom livsmedels- och...

Backtvätt

I en modern anläggning är driftseffektiviteten avgörande. Den totala driftseffektiviteten är beroende av att varje komponent i processen körs på maximal hastighet med...

Vattenbehandling

Vatten är en av de viktigaste och mest värdefulla naturresurserna inom livsmedels- och dryckesbranschen. Det är en ingrediens, bearbetningshjälp och ett verktyg.
Back to Top