Backtvätt

I en modern anläggning är driftseffektiviteten avgörande. Den totala driftseffektiviteten är beroende av att varje komponent i processen körs på maximal hastighet med minimala avbrott. Dessutom påverkar ökande krav på produktkvalitet och säkerhet också de backar och containrar som används inom många branscher för förvaring, transport eller visning. En back speglar ditt företags profil för kunderna på samma sätt som ett visitkort. Därför framhäver ohygieniska backar, brickor eller formar en negativ produktkvalitet och påverkar till sist märkets rykte.

Ecolab är angelägna om att erbjuda en totallösning för hygienhantering och kontroll av backar, brickor och formar. Vi utvärderar en anläggnings specifika krav och villkor och tillhandahåller rätt verktyg för att diagnostisera och analysera situationen. När problemen har identifierats kan de lösas och samtidigt optimeras dina rengöringsprocesser och din vatten- och energikonsumtion.

Back to Top