Behandling av livsmedelsytor

En reducerad mängd patogener och mikrober på livsmedelsytor förbättrar livsmedlens kvalitet och hållbarhetstid. Ecolabs patenterade behandlingar av livsmedelsytor är effektiva lösningar för att minimera mikrobiell kontaminering under beredning. Ecolab har lösningar för såväl direktkontakt med livsmedelsytor som för knivar och andra redskap som kommer i kontakt med livsmedel.

Back to Top