Biosäkerhet

Biosäkerhet som teknisk term beskriver en serie aktiviteter som måste utföras för att förhindra smittsamma organismer från att komma in på en gård och sedan spridas. Ett bra biosäkerhetsprogram är ett effektivt sätt att minska risken för ett sjukdomsutbrott och spridningen av en smittsam sjukdom från djur till djur och från djur till människor.

System för rengöring och sanering som är enkla och snabba att använda är centrala för alla biosäkerhetsprogram. För att vara effektivt är införandet av ett sådant program specifikt för varje lantbruk och kräver noggrann analys av situationen och de enskilda parametrarna. Ecolabs kunnande inom området är välkänt som ett värdefullt stöd i att formulera ett sådant program. Tillsammans med vårt specialiserade distributionsnätverk kan vi snabbt installera ett program, utbilda din personal och leverera det skydd som du behöver.

Back to Top