CIP (Cleaning in Place)

Viss utrustning kan bara rengöras på plats. Du kan inte montera isär den men processen kräver ändå regelbunden rengöring. Så kallad CIP-rengöring är därför en viktig del av det totala hygiensystemet inom anläggningar för mat och dryck, och omfattar förmodligen en av de mest etablerade automatiska rengöringsprocesserna. Ökade kostnader för vatten och energi samt alltmer krävande produktionsscheman har dock tvingat oss att ta en ny titt på processernas effektivitet. Allt fler kunder kräver tillvägagångssätt som reducerar konsumtionen och minimerar stillaståendet, så att anläggningsproduktiviteten kan maximeras.

Ecolabs kunskap är ledande inom detta område. Våra nya specialprogram kombinerar CIP-diagnostik med optimeringsverktyg i världsklass för att hjälpa dig hålla CIP-funktionerna på topp. Nya och förbättrade kemiska produkter ger påtagliga fördelar över traditionella rengöringsmedel. Resultatet är ofta en rengöring med högre standard på kortare tid, och med betydligt mindre energiåtgång.

Back to Top