Flaskhantering

Dagens konsument- och märkesdrivna dryckesmarknad kräver en hög nivå av enhetlighet i kvalitet och smak, en utökad hållbarhet samt attraktivt förpackade och prissatta produkter. Tillverkarna uppmanas att erbjuda omväxling för att differentiera och utöka marknadsandelarna. Denna konkurrenspräglade omgivning ger inte utrymme för misstag.  Även det minsta hygienmisstag under påfyllningen kan äventyra både märkets rykte och produktsäkerheten.

Ecolabs mångåriga expertis inom området kan minska denna risk till ett minimum. Vi ser mycket allvarligt på denna del av påfyllningsprocessen och stöder dig med skräddarsydda program för buteljeringshallen. Här krävs linjespecifika lösningar för de olika material som används - för att rengöra och desinficera förpackningarna, för att förlänga flaskans livslängd för återvinning och för att minska sådant avfall som orsakats av slitna och trasiga flaskor.

Ecolab konstruerar också beställningslösningar som tar itu med driftkostnadsfrågor som vatten- och energiförvaltning, kemikalieanvändning och -förvaring samt spillvattenbehandling.

Back to Top