Klövvård

Hälta innefattar en lång rad olika sjukdomar och tillstånd vilka påverkar mjölkkors rörelsemönster. Inom global mjölkproduktion antas hälta tillsammans med mastiter vara de mest produktionsnedsättande och kostsamma sjukdomarna, men framförallt är hälta en fråga om välfärden för djuren. Halta kor har svårt för att äta, röra sig, är mer mottagliga för mastitinfektioner och resultatet blir en lägre mjölkavkastning.

Hälta kan orsakas av en rad olika faktorer. De av infektiöst ursprung är mycket smittsamma. För att sänka smittrycket i en besättning behövs ett konsekvent klövvårdsprogram för att kontrollera etablerade infektioner och förhindra uppkomsten av nya, tvätta bort smuts och döda bakterier, stärka klövarna och torka huden vid klöven.

Förebyggande behandling reducerar sjukdomskostnader och utslagning av kor samtidigt som mjölkproduktionen ökar och fertiliteten förbättras.

Ecolab har utvecklat ett antal klövvårdslösningar som passar för olika system, från enkel och tvåbadskar, för automatisk sprayning eller skumlösningar som aktuella tillämpningar. Vi har möjligheten att erbjuda en lösning med klövvårdsprodukt och utrustning som passar på din gård.

 

Back to Top