Hygienkontroll och -lösningar

Överensstämmelse med lagar och bestämmelser, spårbarhet och revision är nyckelord för alla moderna tillverkare. Utmaningen är att effektivt kunna uppfylla alla krav på kvalitet, certifiering och revision samtidigt som att driva en vinstgivande verksamhet.

Alla hygiensystem måste regelbundet revideras för att säkerställa överensstämmelse med dokumenterade procedurer, lagar och föreskrifter inom branschen. Som tillägg till Ecolabs oöverträffade kunskap i att leverera högeffektiva lösningar för rengöring, desinfektion och service, kan vi också hjälpa dig med omfattande programvarusystem för att identifiera avvikelser från god hygienpraxis, så att du kan uppfylla normer samt öka drifteffektivitet, kvalitet och säkerhet.

Effektiv användning av hygienprodukter och städtillbehör kräver anpassad utbildning för de anställda i procedurer och metoder. Ecolab stödjer din personal med effektiva utbildningsprogram som hålls av kvalificerade och ackrediterade utbildare.

Vårt erbjudande omfattar:

Audixx - ett omfattande serviceverktyg som ger en anpassad analys av befintlig kvalitetsnivå för hygien samt förslag på åtgärder. För livsmedels- och dryckesbranschen.

EcoChexx.Net - en webbaserad mjukvara som höjer produktsäkerheten genom optimal kvalitets- och hygienhantering.

PlanChexx.Net - en unik programvara för alla rengöringskrav.

Back to Top