Audixx

Överensstämmelse, företagsbesiktning, spårbarhet samt spårbarhet vid revision är slagord för alla moderna tillverkare.  Utmaningen är att effektivt och kompetent kunna uppfylla alla krav på kvalitet, certifiering och revision, och samtidigt driva en vinstdrivande verksamhet.

Alla hygiensystem måste regelbundet revideras för att säkerställa överensstämmelse med dokumenterade procedurer, föreskrifter samt regelsamlingar inom branschen. Som tillägg till Ecolabs oöverträffade kunskap i att leverera högeffektiva lösningar för rengöring, desinfektering och service, kan vi också hjälpa dig med omfattande programvarusystem för att identifiera avvikelser från goda hygienvanor, så att du kan uppfylla normer och öka drifteffektivitet, kvalitet och säkerhet.

Effektiv användning av hygienprodukter och appliceringsutrustning kräver anpassad utbildning för de anställda i procedurer och metoder. Ecolab kan stödja din hygienpersonal med effektiva utbildningsprogram som levereras av kvalificerade och ackrediterade utbildare.
Vårt erbjudande omfattar:

  • Audixx - ett omfattande serviceverktyg som ger en anpassad analys av befintlig
  • kvalitetsnivå för hygien samt förslag på åtgärder. För livsmedels- och
  • dryckesbranschen.
  • EcoChexx.Net - ett webbaserad program som höjer produktsäkerheten genom optimal kvalitets- och hygienhantering.
  • PlanChexx.Net - en unik programvara för alla rengöringskrav.

www.audixx.net

Back to Top