EcoChexx.Net

Med EcoChexx.Net erbjuder Ecolab en innovativ mjukvara som ger en ökad produktsäkerhet genom avancerad kvalitets- och hygienhantering. Systemet förbättrar efterlevnaden av kvalitetsnormer och ökar därmed driftseffektivitet, kvalitet och säkerhet.

Den interaktiva, webbaserade programmet organiserar och dokumenterar effektivt aktiviteter och hygienuppgifter inom livsmedelsberedning. Alla processrelaterade uppgifter kan schemaläggas, tilldelas, godkännas, utvärderas och dokumenteras. Klumpiga pappersbaserade system för kvalitetshantering ersätts med automatiserad databehandling, vilket ger en högre nivå av noggrannhet och realtidsinformation med en enkel knapptryckning.

Ansvariga får överblick, kunskap och kontroll. Anställda på alla organisationsnivåer får nödvändig utbildning och stöds med relevant information om sin uppgift, scheman och procedurer.

Helt kompatibel med alla standardkrav hos kvalitetssystem för att optimera kvalitetshantering och HCCP.

Automatiserad spårbarhet, kartläggning och dokumentation av alla aktiviteter med åtkomst till all kvalitetsinformation via ett system.

Förbättrad driftseffektivitet.

www.ecochexx-net.com

 

Back to Top