PlanChexx.Net

PlanChexx.Net, en innovativ modul för programvaran EcoChexx.Net, ger en ytterst professionell global lösning för alla krav på rengöringsprocedurer.
Programvaran skapar, hanterar och dokumenterar anpassade rengöringsprocesser och respektive produktinformation på flera språk, samt uppvisar fullständig versionskontroll för dokumentsintegritet och en komplett spårbarhet.

Verktyget är helt kompatibelt med alla standardsystem för kvalitet och certifiering och uppfyller lagstadgade krav (IFS, BRC, ISO9001 och ISO 22000) avseende dokumentation och spårbarhet. Enkla mallar med utökad funktionalitet för konsekventa resultat. Sofistikerade alternativ för att visualisera, dokumentera och hämta produktinformation. Senaste Internettekniken möjliggör åtkomst från valfri plats genom en säker åtkomstkontroll.

www.planchexx.net

Back to Top