Membranbehandling

Dagens krav på membransystem är utmanande. Många nya tillämpningsområden har skapats under den senaste tiden och filtrering har verkligen blivit en rörlig domän. Flödet av nya applikationer kräver dock en svit av allsidiga rengöringslösningar, anpassade till individuella processer. En framgångsrik filtreringsprocess är förstås styrd av ett kontinuerligt flöde. Ett effektivt och noga valt rengöringssystem är därför avgörande för att maximera membranets hållbarhetstid och minimera ett för tidigt byte. Riktiga rengöringsprocedurer ger direkt påverkan på produktivitet och produktionskostnader.


Ecolabs produktutbud Ultrasil har blivit synonymt med "Bäst i klassen"-rengöring för alla typer av filtreringsändamål. Vi har kontinuerligt utvecklat ett urval av specialiserade rengöringsmedel och etablerat en kunskapsbas som är bland de främsta i världen. Vi samarbetar med viktiga membrantillverkare över hela världen för att säkerställa optimala rengöringsprocedurer och för att bygga på varandras expertis.

 

Back to Top