En bra och jämn mjölkkvalitet beror på kvaliteten hos mejeriets rengörings- och saneringsprocesser. Lantbruksutrustning som matningssystem och linjer, behållare och fordon är vektorer för spridning av sjukdomar till och inom gården. De är vanligtvis svåra att rengöra och kräver expertlösningar.

Ecolab erbjuder ett brett urval av högkvalitativa rengörings- och desinfektionsmedel som uppfyller många olika behov på utrustningshygien över hela världen. Vår produktportfölj innefattar såväl vätskor som fasta produkter, och vi har innovativa lösningar som sänker vatten- och energibehoven och eliminerar användningen av fosfater och nitriter.

Back to Top