Tapphygien

Dagens konsument- och märkesdrivna dryckesmarknad kräver en hög nivå av enhetlighet i kvalitet och smak, en utökad hållbarhet samt attraktivt förpackade och prissatta produkter. Tillverkarna uppmanas att erbjuda omväxling för att differentiera och utöka marknadsandelarna. Denna konkurrenspräglade omgivning ger inte utrymme för misstag.  Även det minsta hygienmisstag under tappningen kan äventyra både märkets rykte och produktsäkerheten.

Ecolabs mångåriga expertis inom området kan minska denna risk till ett minimum. Grundlig rengöring och desinfektion av tappnings- och förslutningsmaskinen är ett grundläggande krav om mikrobiella infektioner ska undvikas. Vi ser mycket allvarligt på denna del av tappningsprocessen och stöder dig med skräddarsydda program för automatiska, halvautomatiska eller manuella system.

Ecolab kan även bistå med lösningar för driftfrågor av vatten och energi, kemikalieanvändning och förvaring.

Back to Top