Idag måste alla som driver en framgångsrik affärsverksamhet fatta rätt beslut på lång sikt för att hålla ställningarna mot den hårda konkurrensen. Insyn i processer och kostnader blir en alltmer avgörande konkurrensfördel.
Behöver du strukturerad information för att fatta rätt affärsbeslut? Ecolab har utvecklat datahanteringssystem som tillhandahåller allt från processvisualisering till rapporter om nyttjande av tvättmaskiner.  Tydlig dokumentation ger en idealisk grund för drift- och investeringsbeslut.

Ecolabs tvätthanteringssystem (H.E.L.M.S.) är ditt verktyg för insyn i processen.

Kontakta oss för att boka ett möte med din Ecolab-representant inom tvättservice.

Back to Top