Med Ecolab som partner har du över 400 tvättexperter till din hjälp. De har som mål att nå optimala processkostnader och utmärkta tvättresultat.Ecolabs specialister kan utveckla ett individuellt totalkoncept för vatten- och energiförvaltning för ett enskilt tvätteri. Innovativa kemiska produkter doseras med toppmodern teknologi. Insyn i processen garanteras genom system för datahantering och rapportering.
Resultat: perfekt anpassade lösningar för högsta kostnadseffektivitet som samtidigt säkerställer skydd för miljön.

Kontakta oss för att boka ett möte med din Ecolab-representant.

Back to Top