Vatten är avgörande för alla kända livsformers överlevnad. 97 % av jordens vattenresurser är saltvatten. Bara 3 % är sötvatten och det krymper ständigt.
Ecolab ser ett kommande problem för branschen och erbjuder våra kunder nya system och innovationer där de kan minimera sin vatten- och energikonsumtion så mycket som möjligt.
Vatten, ånga och energi är de huvudsakliga kostnadsdrivande faktorerna inom tvättindustrin. Minskad konsumtion innebär besparingar.

 Kontakta oss för att boka ett möte med din Ecolab-representant.

Back to Top