Vård av medicinska instrument

Ecolab erbjuder enkla, balanserade lösningar för varje steg av instrumentens rengöring och sterilisering, inklusive manuell och automatisk rengöring. Våra egna aktiva ingredienser PerOxyBalance® och Glucoprotamin® ger våra produkter:

  • Bred materialkompatibilitet som leder till tidsbesparingar vid sortering av instrument, lägre utbyteskostnader och färre produkter att beställa och lagra.
  • Snabbverkande rengöring och desinfektion som förkortar verkningstider.
  • Ämnen som är biologiskt nedbrytbara eller pH-neutrala, vilket gör dem säkra för användare och för miljön.
Back to Top