Vattenbehandling

Vatten är en av de viktigaste och mest värdefulla naturresurserna inom livsmedels- och dryckesbranschen. Det är en ingrediens, bearbetningshjälp och ett verktyg. Vattnets sammansättning påverkar slutproduktens kvalitet, anläggningens effektivitet och slutligen produktsäkerheten. Följaktligen ger vattenkvaliteten en direkt påverkan på varumärkets värde.

Ecolab har använt sin samlade processkunskap, från flera branscher, för att utveckla ett omfattande utbud av stödprogram som drivs utifrån faktorer som kvalitet och kostnadshantering. Detta utbud är framtaget utifrån vår insikt om att vatten inte bara är en kritisk faktor för processers effektivitet utan också en alltmer otillräcklig resurs. Därmed kan vi förena rengörings- och sanitetssystem i världsklass med skräddarsydda, vattenbaserade program. Våra omfattande lösningar för vattenbehandling kombinerar anpassad kemi med utrustning och värdehöjande tjänster för att uppfylla våra kunders specifika krav.

Back to Top