Ytdesinfektion

Ecolab utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av desinfektionsprodukter för att säkerställa högsta standard av ythygien inom livsmedels- och dryckesberedning, sjukhus och sjukvårdsinrättningar, kommersiella kök, livsmedelshantering och snabbmatsrestauranger samt även inom jordbrukssektorn.

Ecolab är engagerade i innovationer inom detta viktiga område och uppfyller registreringskraven för kommande biocidproduktsföreskrifter (BPR) och kemikalieförordningen REACH. Vi fortsätter dessutom att ta fram intern och oberoende information om våra produkters effektivitet mot särskilda organismer som är relevanta för våra kunders processer.

Desinfektion är ett väldigt viktigt steg i ett övergripande hygienprogram. För att få en jämn och kostnadseffektiv hygienstandard måste det dock integreras i ett mer övergripande hygienprogram som inkluderar effektiva rengöringsprodukter, styrda och dokumenterade procedurer, personalutbildning och kontrollsystem.

Välj ditt verksamhetssområde bland länkarna.

Back to Top