Ecolab upprätthåller ett brett sortiment av desinfektionsprodukter som täcker alla program, t.ex. CIP, COP och manuella program som är lämpliga vid beredning av livsmedel, mejerivaror eller drycker. Produkterna uppfyller nationella och internationella föreskrifter och är registrerade hos organ som exempelvis DEFRA, men också hos många ackrediteringssystem för återförsäljare och industri. 

Desinfektion av kontaktytor för livsmedel är ett viktigt steg inom alla hygienprogram för anläggningar inom ramen för goda hygienvanor (GHP) i enlighet med kraven i EU:s förordningar nr 852/2004 och 853/2004. Användning och applicering av desinfektionsmedel kontrolleras av ett antal specifika lagtexter som biocidproduktsföreskrifter (BPR) och ett antal regelsamlingar för branschen såsom The British Retail Consortium Global Food Standard V5.
Desinfektion är det sista steget i ett hygienprogram och är beroende av ett antal variabler:

  • Effektiviteten hos de föregående stegen i rengöringsprogrammet.
  • Metod och effektivitet vid applicering av produkten.
  • Val av desinfektionsmedel.
  • Aktiviteter i anläggningen efter desinfektionen kan leda till rekontaminering.
Back to Top