För att minimera risken att utsättas för smitta krävs en utmärkt miljöhantering, god vardagssanering och en stringent kontroll av potentiella smittbärare som människor, fordon och utrustning.
Ecolab upprätthåller ett brett sortiment av desinfektionsprodukter för att kontrollera överföringen av sjukdom och minimera korskontaminering inom lantbruksmiljön.
Desinfektion är det sista steget i ett hygienprogram och är beroende av ett antal variabler:

  • Effektiviteten hos de föregående stegen i rengöringsprogrammet.
  • Metod och effektivitet vid applicering av produkten.
  • Val av desinfektionsmedel.
  • Aktiviteter i anläggningen efter desinfektionen kan leda till rekontaminering.

 

Back to Top