Ytrengöring

Miljön för livsmedelsberedning utgör en viktig utmaning när det gäller hygien. Den innefattar en mängd processer och utrustning som ger upphov till många olika typer av svår nedsmutsning. Efter beredning måste produktionsutrustningens yttre ytor, produktionsmiljön samt livsmedlets kontaktytor rengöras och desinficeras innan beredningen startas om. Detta görs vanligtvis med utrustning för lågtrycksskum och lämpliga rengörings- och desinfektionsmedel.

Framgång eller misslyckande beror på rätt kombination av särskilt utformade produkter och rätt appliceringsutrustning som samverkar i en effektiv hygienprocess med stöd av utbildning och dokumentation.
Det är exakt denna kombination som gav upphov till Ecolabs rykte som ledande inom området.

Vårt samordnade angreppssätt omfattar identifiering av luckor i hygienen, kontroll över personlig hygien och tillträde, innovativ hygienutrustning och -kemikalier för öppna ytor, produkter för hygienövervakning och -kontroll samt ett unikt hygienhanteringssystem som spårar och rapporterar alla hygieningripanden inom en anläggning eller ett helt företag. Kombinationen ger garanterat högsta standard på hygien och produktionseffektivitet.

Back to Top