aboutuspicnalco

Om Nalco Water

Som världens ledande leverantör av vattenbehandling och processförbättringar samarbetar Nalco Water med kunder som söker innovativa lösningar för begränsade vatten- och resurstillgångar. Som en del av Ecolab passar vi perfekt in i företagets vision om att vara världsledande inom vatten-, hygien- och energiteknik och -tjänster, avsedda att främjla och skydda våra viktigaste resurser.

integratedwatermanagement
Nalco Water innebär innovation

Vattenhantering är vår passion på NALCO Water. Eftersom varje verksamhet är unik jobbar Nalcos anställda utifrån den enskilda kundens mål och vattenbehov och utforskar sätt att få kundens system att prestera med ökad effektivitet.

3dtrasarwatersaver
Avancemang av vattenteknik

3D TRASAR™-tekniken har revolutionerat vattenhanteringen genom att ge kunderna full åtkomst till sina vattensystem i realtid. Den här tekniken hjälper kunderna att förbättra sin effektivitet, samtidigt som vatten- och energianvändningen minskar genom en kombination av kemi, fjärrtjänster, övervakning och automatiska kontroller.

resinsmarket
Att möta vatten- och behandlingsutmaningar

Ingen annan har lika stor erfarenhet som vi när det gäller vatten, eller att samarbeta med kunder för att lösa deras tuffaste utmaningar. Vi arbetar med ett stort antal olika företag inom flera olika branscher, från kommersiella byggnader, livsmedelstillverkning, motorindustri, kemikalier och primära metaller till processindustrier som papperstillverkning och gruvdrift.

MER