aboutuspicnalco

Om Nalco Water

Nalco Water, ett Ecolab-företag, är globalt ledande inom vatten- och processhanteringslösningar. Företaget arbetar med kunder i många olika branscher för att hjälpa dem att uppnå sina individuella hållbarhets- och verksamhetsmål. Våra lösningar finns på över 100 000 kundanläggningar och använder en kombination av kemikaliekombinationer, digitala innovationer och djupgående expertis för att minimera anläggningarnas vatten- och klimatpåverkan, samtidigt som deras resultat maximeras till lägsta möjliga totalkostnad. Vårt nätverk med över 50 000 anslutna vattenbevakningssystem bidrar med över 90 miljarder datapunkter per år, vilket betyder att vi kan ge våra kunder insikter, åtgärder och värde i hela deras verksamhet. Som Ecolab-företag har vi samma ambition som resten av koncernen – att göra världen renare, hälsosammare och säkrare genom att skydda allt som är viktigt.

integratedwatermanagement

Nalco Water innebär innovation

Här på Nalco Water brinner vi för vattenhantering. Eftersom varje verksamhet är unik jobbar Nalcos anställda utifrån den enskilda kundens mål och vattenbehov och utforskar sätt att få kundens system att prestera med ökad effektivitet.

3dtrasarwatersaver

Avancemang av vattenteknik

3D TRASAR™-tekniken har revolutionerat vattenhanteringen genom att ge kunderna full åtkomst till sina vattensystem i realtid. Den här tekniken hjälper kunderna att förbättra sin effektivitet, samtidigt som vatten- och energianvändningen minskar genom en kombination av kemi, fjärrtjänster, övervakning och automatiska kontroller.

resinsmarket

Att möta vatten- och behandlingsutmaningar

Ingen annan har lika stor erfarenhet som vi när det gäller vatten, eller att samarbeta med kunder för att lösa deras tuffaste utmaningar. Vi arbetar med ett stort antal olika företag inom flera olika branscher, från kommersiella byggnader, livsmedelstillverkning, motorindustri, kemikalier och primära metaller till processindustrier som papperstillverkning och gruvdrift.

MER