Användarvillkor

Användarvillkor

© 2023 Ecolab USA Inc. Alla rättigheter förbehålles.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Ecolab innehåll

Ecolab USA Inc. underhåller denna webbplats för att underlätta för internetanvändare. Den information som visas på www.ecolab.com ansågs vara riktig vid tidpunkten då den publicerades på webbplatsen. Ecolab USA Inc. förbinder sig inte att uppdatera eller korrigera någon information som finns på denna webbplats.

Innehåll från tredje part

Vissa länkar på denna webbplats tar användare till sidor som ligger utanför www.ecolab.com, vilka Ecolab USA Inc. inte har någon kontroll över. Länkar tillhandahålls enbart som en service till webbplatsens användare och det faktum att Ecolab USA Inc. inkluderar dessa länkar innebär inte att informationen som ges på något sätt stöds av Ecolab USA Inc. Ecolab USA Inc. ger inga representationer eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, och tar inget ansvar när det gäller användningen av denna information.

Rätt att visa, återskapa och distribuera

Ecolab USA Inc. medger rätten för alla personer att visa, återskapa och distribuera kopior av det innehåll som finns tillgängligt på www.ecolab.com under följande förutsättningar:

  1. Innehållet är enbart avsett att användas i informationssyfte och får inte säljas eller distribueras för kommersiell vinning.
  2. Ovanstående copyright-meddelande måste finnas synligt på varje kopia av innehållet eller delar av innehållet.

Förutom vad som nämns ovan ger Ecolab USA Inc. ingen rätt eller licens under sin copyright, sina patent eller sitt varumärke till någon annan part.

Allmänna villkor

Vänligen ladda ner våra allmänna användarvillkor här.