Asheesh Kumar Agrawal

Asheesh Kumar Agrawal

KVALIFIKATIONER:

  • Masterexamen i naturvetenskap (specialisering inom organisk kemi)
  • IRCA-certifierad Lead Auditor – FSMS 1S0-22K, IQMS
  • Mer än 23 års erfarenhet inom branscherna kvalitetssäkring, livsmedelssäkerhet, specialrengöringsmedel, CIP-COP och livsmedelshygien, drycker och egenvård
  • Ämnesexpert – IQMS – 9001: Livsmedelssäkerhet, rengöring och hygien, CIP-COP och vattenbehandling

Asheesh Kumar Agrawal
Global Technical Manager

Asheesh är expert på CIP- och COP-processer, anläggningsbedömning, GMP-insikter, rengöringsvalidering, CIP-processoptimering och utbildning på plats. Som global teknisk konsult har Asheesh stor erfarenhet av utveckling av säkra program för CIP-validering och -optimering samt identifiering av kontamineringsrisker till följd av anläggningens utformning, personal, maskiner och/eller metoder.

Asheesh har mer än 23 års erfarenhet av granskning, utbildning, kvalitet och efterlevnad inom livsmedelssäkerhet, rengöring och hygien inom CIP-COP samt vattenbehandling, och han har stor kunskap inom alla områden.

Under sin karriär har Asheesh framgångsrikt implementerat robusta rengörings- och hygiensystem samt interna verktyg (QMS) för att främja förbättringar i hela leveranskedjan. Han har även grundläggande praktisk erfarenhet av att leda processförbättringar och -hanteringar, testa och kalibrera flera laboratorieinstrument.

Asheesh har stor erfarenhet av kontakter med olika statliga organ och tillsynsorgan, däribland PCB, BIS, FDA och FSSAI. I sin nuvarande roll erbjuder Asheesh tekniskt stöd till sälj- och teknikteam för framgångsrik lansering av tekniska projekt, nya produktlanseringar, felsökning och bibehållande av befintliga applikationer.