Matt Cokely

Matt Cokely

KVALIFIKATIONER:

  • Farmaceutisk mikrobiolog
  • Mer än 10 år i läkemedelsbranschen
  • IRCA-ackrediterad Provisional Auditor inom GMP
  • Adjungerad ledamot i PHSS

Matt Cokely
Senior Global Technical Consultant

Matt har mer än 10 års erfarenhet i läkemedelsbranschen och har arbetat som farmaceutisk mikrobiolog. Han har erfarenhet av att arbeta i renrum och i tillverkningen av en rad olika läkemedelsformer, inklusive enheter med fasta orala doser, orala vätskor, pulver och sterila injicerbara produkter.

Matt har bjudits in att tala om ämnen inom internationell kontamineringskontroll och regelefterlevnad och är adjungerad medlem i Parenteral and Healthcare Sciences Society (PHSS).

Han är en IRCA-certifierad Pharmaceutical Quality Management Systems (PQMS) GMP Provisional Auditor (certifieringsnummer 6038029) och håller på att slutföra en CPD-logg för att avancera till nivån ”Auditor”.