Susan Youngquist

Susan Youngquist

KVALIFIKATIONER:

  • Mer än 35 års erfarenhet av teknik, validering, FoU, projektledning och tillverkning inom egenvård- och kosttillskottsbranscherna
  • Praktisk erfarenhet inom validering av rengöring, process, utrustning och anläggning
  • Vetenskaplig ingenjörsexamen, kemiteknik, University of Michigan, Ann Arbor, MI

Susan Youngquist
Technical Consultant and Validation Manager, egenvård, Nordamerika

Susan är expert på CIP- och COP-processer, anläggningsbedömning, GMP-insikter, rengöringsvalidering och optimering av CIP-processer. Som global teknisk konsult har hon erfarenhet av utveckling och hantering av program för rengöringsvalidering i egenvårds-, kosttillskotts- och cannabisbranscherna.

Susan har stor erfarenhet (35 år) av tillverkning, projektledning, forskning och utveckling samt teknik inom konsumentproduktbranschen. Denna erfarenhet gör att Susan snabbt förstår kundernas rengöringsfrågor och kan tillämpa Ecolabs teknik och kemi för att maximera kundvärdet. Att identifiera lösningen är bara en del av resan i reglerade branscher eftersom förändringskontroll och validering ofta utgör hinder för kundernas kontinuerliga implementering av förbättringar.

Susan utnyttjar sin kunskap om regleringskrav inom rengöringsvalidering och vägleder kunderna genom förändringsprocessen för att skynda på rengöringsvalideringen och, i slutändan, värderealiseringen.