Eleanor Slevin

Eleanor Slevin

KVALIFIKATIONER:

  • Industriell mikrobiolog
  • Mer än 20 års erfarenhet inom medicintekniska enheter och läkemedel, miljö- och livsmedelsmikrobiologi
  • Mer än 15 års erfarenhet av kontamineringskontroll i renrum
  • Medlem i ISPE

Eleanor Slevin
Global Regulatory Affairs Specialist

Eleanor har mer än 20 års erfarenhet inom mikrobiologi. Under 15 av dessa år har hon arbetat med tillverkare av läkemedel och medicintekniska enheter i olika roller. Eleanors karriär började som mikrobiolog på ett miljöbioteknikföretag. Företaget tillverkade och tillhandahöll unika biologiska behandlingslösningar för föroreningskontroll globalt.

Hennes yrkeserfarenhet omfattar även arbete på en större livsmedels- och dryckestillverkare med bas i Storbritannien, där hon var en del av kvalitetssäkringsteamet och ansvarade för utveckling och upprätthållande av den brittiska typkulturinsamlingen, personalutbildning samt kvalificering och revision av kvalitetslaboratorierna i Storbritannien och på Irland.

Eleanor har arbetat på Ecolab i 18 år och började på företaget som Senior Microbiologist med ansvar för att erbjuda företag inom medicintekniska enheter och läkemedel mikrobiologiska standardtjänster, däribland effektivitetsstudier för desinfektionsmedel.

Eleanor har haft en rad olika roller inom rådgivande försäljning och teknik för Ecolabs interna kontamineringskontrollverksamhet. Detta arbete har omfattat tillhandahållande av tekniskt stöd, både externt till våra kunder och internt till Life Sciences-teamet. Det har i sin tur omfattat rådgivning inom rengöring och desinfektion, validering av och effektivitet hos desinfektionsmedel, utbildning, projekthantering samt utveckling av teknisk stöddokumentation.

Eleanor arbetar för närvarande inom Regulatory Affairs på Ecolab som Global Regulatory Affairs Specialist med fokus på regleringsinformation för Life Sciences-verksamheten.