We count on you to do what's right. Ecolab Code of Conduct tagline.

Uppförandekod

Ecolabs Uppförandekod ligger till grund för vår framgång. Det är viktigt för oss att behålla högsta lagliga och etiska standarder oavsett var och när vi bedriver affärer. Vi förväntar oss att samtliga anställda tar förnuftiga beslut å Ecolabs vägnar och utför sina jobb på ett etiskt sätt och i enlighet med Uppförandekoden och lagarna i de länder i vilka vi bedriver verksamhet.

Nedladdningar
Nordamerika
Latinamerika

Ladda ner Ecolabs Uppförandekod

Spanska - Español (LA)

Portugisiska - Português (LA)