Vi gör hälsosamma miljöer mer hållbara

 

cleansafeandhealthy

Vikten av miljövänlig hälsa och säkerhet

Konsumenter kräver rena, hälsosamma miljöer. Vi hjälper våra kunder att försäkra sig om miljövänlig hälsa och säkerhet i alla industrier: från nöjda hotellgäster till säkerhet för sjukhus- och långvårdspatienter. Med fokus på miljöhygien och rengöring tar vi våra lösningar bortom prestationer för att göra hälsosamma miljöer mer hållbara. Oavsett om det gäller steriliseringslösningar för livsmedelsproduktion och -beredning, desinfektionsmedel för att minska risken för VRI inom sjukvården eller reningslösningar för återanvändning av vatten, så hjälper vi kunder att leverera exceptionella upplevelser och samtidigt minska kostnader, förbättra anställdas säkerhet samt förbättra hållbarheten i sina anläggningars processer för vård och livsmedelsservice.

Förbättra miljöhygien för att skydda patienter, gäster och arbetare

Ecolab erbjuder ett utbud av miljövänliga rengöringslösningar och datarapporter som ger insikt för att hjälpa kunder att driva ren, säker, effektiv och hållbar verksamhet på sjukhus, hotell, restauranger, skolor och andra institutionella faciliteter.

Innovationer för hälsosamma miljöer

Ecolab erbjuder innovativa teknologier för att hjälpa kunder att nå sina miljöhygienmål.  Under 2017 hjälpte vi genom våra produkter till att tvätta fler än 40 miljarder händer, rengjorde 150 miljarder tallrikar och tvättade 110 miljoner tvättar samt rengjorde fler än 800 miljoner hotellrum och 6 miljoner sjukhus- och långvårdsrum för patienter.

Framgångshistorier inom hälsa

Läs hur Ecolab ingår partnerskap med kunder för att erbjuda miljövänliga rengörings- och hygienprogram för att säkerställa hälsosamma miljöer som skyddar gäster, patienter och anställda.

No featured success stories were found.

Hälsoinnovationer

Lär mer om Ecolabs innovativa program och produkter som hjälper kunder upptäcka problem med rengöring och hygien.

Inga programsidor i fokus hittades.

Hälsoresurser

Bläddra igenom våra resurser och vår litteratur om miljövänlig rengöring och hygien.

Avian Influenza
Kontrollera miljöpatogener som gör människor sjuka

Läs om bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar. Dessa detaljerade faktablad innehåller bakgrunds-
information om mikrobiella risker, vilka symtom de ger, samt hur de smittar och kan kontrolleras.

Experter på hälsosamma miljöer
Hälsoexperter

Vårt forsknings- och utvecklingsteam innehåller specialister som mikrobiologer, kemister, entomologer med flera.

Nexa Hand Sanitizing Station Prevents HAIs
Motverka vårdrelaterade infektioner

Studier har visat att miljön spelar en direkt roll vid överföring av sjukvårdsrelaterade infektioner. Vår holistiska inställning till miljövänlig rengöring inkluderar utbildning, verktyg, objektiv övervakning och realtidsrapportering utformade för att förändra personalens beteende i en positiv riktning.

Hälsovideor

Se videor som demonstrerar Ecolabs innovativa program som hjälper kunder att upptäcka vårdhygienproblem.

Ecolabs sjukvårdssystem

Ecolabs Healthcareprogram behandlar kritiska problem som påverkar såväl patientresultaten som sjukhusets ekonomiska resultat. Våra program kan bidra till att optimera omhändertagandet av patienter, öka effektiviteten på hela sjukhuset, ge nöjdare patienter och medarbetare, samt till att ge sjukhuset rykte om sig att erbjuda kvalitet inom sina verksamhetsområden.

Ecolabs övervakning av handhygien

Ecolabs Compliance Monitoring System, en del av vårt kompletta handhygienprogram , hjälper ert sjukhus att noggrant övervaka handhygienen och uppmuntra till positiv förändring. I takt med att efterlevnaden med handtvättrutinerna ökar minskar risken för vårdrelaterade infektioner och patientutfallen förbättras.

Hälsolösningar

Lär mer om hur Ecolabs miljövänliga rengörings- och hygienlösningar skapar en ren miljö för att driva bättre efterlevnadsvärden och hälsosammare och säkrare miljöer för kunder.

No related solution pages were found.