FLER RENARE OCH HÄLSOSAMMARE LÖSNINGAR

Handwashing icon
Institutional Photography hotel restaurant field associate manager
Vi levererar renhet där det betyder mest

Oavsett vilken bransch det handlar om hittar vi säkra, hållbara och
lättimplementerade lösningar för att skapa renare och hälsosammare miljöer. Från labbet där vi studerar nya patogener till restaurangerna,
hotellen och sjukhusen där vi äter, arbetar och återhämtar oss –
Ecolab erbjuder heltäckande, vetenskapligt underbyggda lösningar
som främjar god hygien i våra kunders verksamheter.
 

HÄLSOEXPERTER

Handhygien

Rena händer är säkra händer. Läs mer om våra program och protokoll för handhygien.

Olson Photo Shoot
Hygien och förebyggande av infektioner

Program och lösningar som bidrar till att hålla operationssalar och patientrum rena och minskar risken för vårdrelaterade infektioner.

Komplett hygien och dekontaminering

Lösningar och expertkunskaper för renrum, läkemedelstillverkning och egenvårdsbranschen.

Filling Line Sterile FIll Neutral Detergent with Operatives_550x310.jpg
Nya patogener och risken för mikrobiell kontaminering

De smittämnen som orsakar sjukdom och ohälsa utvecklas hela tiden. Våra studier av nya patogener hjälper kunderna att förbereda sig och reagera när problem uppstår.

Vår målsättning är att tvätta 90 miljarder händer och tillhandahålla säker sjukvård för 116 miljoner människor om året senast år 2030, och därmed förebygga 1,7 miljoner infektioner.

VÅR HÄLSOPÅVERKAN

Handwashing icon

66 miljarder

tvättade händer förebygger 1,8 miljoner infektioner

Hospital bed icon

15 miljoner

patientrum
rengjorda

Surgery tools icon

2,8 miljarder

kirurgiska instrument
steriliserade

Hotel icon

1 miljard

hotellrum rengjorda med Ecolabs produkter

INNOVATIVA PROGRAM OCH LÖSNINGAR

No featured Solution pages were found

INSIKTER FRÅN VÅRA HÄLSOEXPERTER

Skapa en ren miljö för administration av vaccin

Ecolabs hälsoexpert, Linda Homan, ger tips om hur miljön på vaccinationsmottagningar för COVID-19 kan bli mer hygieniska.

VÅR EXPERTIS I VERKLIGHETEN

Hälsosamma samarbeten hjälper våra kunder att öka renligheten 

No featured success stories were found.

RESURSER OCH ÅTAGANDEN

Virus
Mikrobiella risker
Oavsett om du behöver detaljerad information om specifika organismer du är orolig för, råd om rengöringsprodukter eller tips för att öka livsmedelssäkerheten och förhindra infektioner på din anläggning är vi din betrodda källa.
scientist_handheld_machine.png
COVID-19-RESURSER

Ecolab finns här för att bidra genom att dela med oss av vår expertis om COVID-19. Vi kan hjälpa dig att avgöra vilka desinficeringsprodukter, riktlinjer för rengöring och åtgärdsplaner som passar din verksamhet bäst.