AVANCEMANG INOM HÅLLBARA KLIMATLÖSNINGAR

Water icon
water, people, nalco water
Minska energiförbrukning, utsläpp och kostnader genom smart vattenhantering

Med grön teknik och smarta lösningar för vattenhantering som ger stora
vatten- och energibesparingar stöttar Ecolab företag som bekämpar
klimatförändringar genom att hjälpa dem minska sina utsläpp och uppnå en
mer effektiv och hållbar verksamhet.

KLIMATEXPERTIS

ADM Photo Shoot for 2018 CSR
Program för vattenhantering

Skydda din verksamhet från problem med vattenkvalitet för att förbättra den operativa effektiviteten, säkerställa större kundnöjdhet och främja hållbar drift.

Men Analyzing CIP Information
Testning och kontroll vid rengöring på plats

Använd data som kan leda till åtgärder och korrigerande rekommendationer för att förbättra produktkvaliteten, öka energieffektiviteten och sänka driftkostnaderna.

Prestanda-övervakning

Få insikt i hur viktiga tillgångar presterar för att bidra till att erbjuda en förändring i produktions- och tillgångspålitlighet samt lönsamhet i hela verksamheten.

System Assurance Center_3365.jpg
Systemövervakning

Ecolab Global Intelligence Center övervakar vattensystem 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vilket innebär att högsta möjliga expertisnivå alltid finns tillgänglig för att övervaka och skydda kunders system.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att senast 2030 bli koldioxidneutrala genom att minska växthusgasutsläppen med 6 miljoner ton, vilket skulle förhindra nästan 10 miljoner sjukdomar kopplade till föroreningar.

VÅR KLIMATPÅVERKAN

Earth in a hand icon

44 biljoner

BTU-enheter kundenergi
sparades under 2020

under 2020

Restaurant icon

20 %

av världens energiproduktion får stöd av vårt team 2020

under 2020

Car exhaust icon

3,5 ton

växthusgasutsläpp för våra kunder undveks 2020

INNOVATIVA PROGRAM OCH LÖSNINGAR

No featured Solution pages were found

INSIKTER FRÅN VÅRA KLIMATEXPERTER

Boat in glacial waters
Låt vatten bli det första kapitlet i klimathistorien

Vatten nämns inte i Parisavtalet, men klimatförändringar och vattenbrist är två globala problem som är nära sammankopplade. 

VÅR EXPERTIS I VERKLIGHETEN

Minska utsläpp genom smart vatten- och energiförbrukning

No Events found

RESURSER OCH ÅTAGANDEN

Impact that Matters product sustainability image
Mål för påverkan för 2030
Water Resilience Coalition image
Water Resilience Coalition