Avancemang inom hållbara klimatlösningar

water, people, nalco water

Minska energiförbrukning, utsläpp och kostnader genom smart vattenhantering

Med grön teknik och smarta lösningar för vattenhantering som ger stora
vatten- och energibesparingar stöttar Ecolab företag som bekämpar
klimatförändringar genom att hjälpa dem minska sina utsläpp och uppnå en
mer effektiv och hållbar verksamhet.


 

Ecolab Water for Climate

Ecolab Water for Climate logo

Uppfyll dina klimatmål med hjälp av vattnets kraft

Vårt starka program, Ecolab Water for Climate, har utformats för att hjälpa dig att nå dina klimatmål snabbare genom att minska vattenförbrukningen i hela företaget och kvantifiera dess effekt på energiförbrukningen, växthusgasutsläppen och det ekonomiska resultatet.

ADM Photo Shoot for 2018 CSR

Program för vattenhantering

Skydda din verksamhet från problem med vattenkvalitet för att förbättra den operativa effektiviteten, säkerställa större kundnöjdhet och främja hållbar drift.

Men Analyzing CIP Information

Testning och kontroll vid rengöring på plats

Använd data som kan leda till åtgärder och korrigerande rekommendationer för att förbättra produktkvaliteten, öka energieffektiviteten och sänka driftkostnaderna.

ECOLAB_3222019_WATERU_0377.tif

Prestanda-övervakning

Få insikt i hur viktiga tillgångar presterar för att bidra till att erbjuda en förändring i produktions- och tillgångspålitlighet samt lönsamhet i hela verksamheten.

A picture of the Ecolab Global Intelligence Center (EGIC) in Pune, India

Systemövervakning

Ecolab Global Intelligence Center övervakar vattensystem 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vilket innebär att högsta möjliga expertisnivå alltid finns tillgänglig för att övervaka och skydda kunders system.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att senast 2030 bli koldioxidneutrala genom att minska växthusgasutsläppen med 6 miljoner ton, vilket skulle förhindra nästan 10 miljoner sjukdomar kopplade till föroreningar.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med lösningar i fokus hittades

Boat in glacial waters

Låt vatten bli det första kapitlet i klimathistorien

Vatten nämns inte i Parisavtalet, men klimatförändringar och vattenbrist är två globala problem som är nära sammankopplade. 

Vår expertis i verkligheten

Minska utsläpp genom smart vatten- och energiförbrukning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga aktiviteter hittades

Impact that Matters product sustainability image

Mål för påverkan för 2030

Water Resilience Coalition image

Water Resilience Coalition