1. Hem
  2. Expertis och innovation
  3. Klimat

Vår ​​​​​​​klimatvision

Att ta itu med ett akut globalt problem
Klimatförändringarna pågår nu. Ansvarsfulla företag är fast beslutna att göra sin del för att ta itu med dem. Ecolab hjälper dem att sänka sina koldioxidutsläpp genom att hitta nya effektiviseringsmöjligheter och sänka deras vatten- och energiförbrukning. Alla vinner på det – företagen använder mindre vatten, energi och resurser, vilket innebär att de sänker sina kostnader.  

Att hitta en ansvarsfull väg framåt
Företag känner redan idag av effekterna av klimatförändringarna. Genom att samarbeta med Ecolab kan de hantera denna ökande risk, bygga upp en motståndskraftig verksamhet och skydda hållbar tillväxt i en föränderlig värld.  På så sätt kan de skydda samhällen och miljön, vilket är vad deras kunder, investerare och andra intressenter förväntar sig och förtjänar.

Detta gör vi i vår egen verksamhet
Ecolab har åtagit sig att minska sina egna koldioxidutsläpp med 50 % senast 2030 och till netto noll 2050. Sedan milennieskiftet har vi satt upp allt mer ambitiösa klimatmål för oss själva och vi har alltid uppfyllt eller överträffat dem. Även om vi gör störst skillnad genom våra kunder är vi fast beslutna att gå i täten vad gäller klimatåtgärder i vår egen verksamhet.

 

ADM photo shoot used in CSR
Klimatpelarmål

Vi gör störst skillnad genom våra kunder.

Under 2019 hjälpte vi dem att spara 28 biljoner BTU energi och undvika 1,5 miljoner ton växthusgasutsläpp.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att senast 2030 bli koldioxidneutrala vad gäller utsläpp genom att minska växthusgasutsläppen med 4,5 miljoner ton.


Relaterade framgångshistorier

Så hjälper vi företag att nå sina klimatmål

No Events found

Mot ett koldioxidneutralt Ecolab

Ecolab har anslutit sig till Business Ambition for 1.5⁰C, en grupp stora företag som har gjort ett åtagande att göra vad de kan för att hålla klimatförändringarna vid eller under 1,5 ⁰C över den temperaturnivå som rådde före den industriella revolutionen.

För att nå det här målet utför vi följande steg:

  • Göra hela vår fordonspark elektrisk
  • Gå över till 100 procent förnybar energi i vår globala verksamhet
  • Öka våra insatser inom energieffektivitet på våra anläggningar, kontor och verksamheter runt om i världen
  • Arbeta med våra partner i distributionskedjan för att få dem att anamma liknande ambitiösa klimatmål


Relaterade perspektiv

No related blog articles were found.


Bortom koldioxid – så bygger vi upp en heltäckande klimatrelaterad motståndskraft

När det handlar om att skydda klimatet är den första uppgiften att minska koldioxidutsläppen. Men vissa förändringar är redan planerade under de kommande årtiondena. Det är därför våra tjänster hjälper företag att lyckas i en varmare och torrare värld.

waterapplication
Vatten

Vattenpåfrestning är en av effekterna av klimatförändringar. Ecolab hjälper företag i hela världen att göra mer med mindre vatten.

foodmarket
Livsmedel

Stigande temperaturer och extrema väderförhållanden gör det svårare att odla, transportera, lagra och förbereda livsmedel på ett säkert sätt. Vårt sortiment bidrar till att säkerställa en pålitlig leveranskedja inom livsmedel.

Healthcarereceptionarea550x310
Hälsa

Från luftföroreningar till vattenburna sjukdomar – klimatförändringarna gör det svårare att bibehålla en god folkhälsa. Ecolabs lösningar bidrar till att skydda människors fysiska välmående.


Våra klimatpositiva lösningar

No related solution pages were found.