Låt vatten bli det första kapitlet i klimathistorien

Boat in glacial waters

Visste du att vatten inte nämns i Parisavtalet överhuvudtaget? Det är sant – och det är konstigt eftersom klimatförändringar och vattenbrist är två globala problem som har ett väldigt nära samband.

Även om utsläpp av växthusgaser bidrar till klimatförändringarna så märks deras effekter mest i vatten. Oavsett om det gäller stigande havsnivåer, torka, onormalt stora mängder nederbörd eller krympande glaciärer så handlar det om vatten – antingen för lite eller för mycket, och alltid på platser där det gör minst nytta.

Men sättet som vi använder vatten på idag bidrar också till klimatförändringar. Vatten är nödvändigt för precis allt som sker i världsekonomin. Vi behöver det för att odla livsmedel, producera energi och driva fabrikerna som tillverkar alla de saker som vi använder eller konsumerar varje dag. Problemet är att vatten är tungt. För att det ska kunna användas måste man pumpa det, värma upp det, kyla ned det och behandla det. Detta kräver energi och när vi använder energi ökar utsläppen av växthusgaser.

Det är därför vatten borde vara det första kapitlet i klimathistorien. Och det är därför det är bra att vatten äntligen har fått en mer framträdande roll i den globala klimatdebatten.

Igår, under FN:s klimatvecka i New York, lanserades en ny oberoende global kommission om klimatanpassning, ledd av tidigare generalsekreteraren Ban Ki-moon, Microsofts grundare Bill Gates och världsbankens VD, Kristalina Georgieva. Ett av dess fokusområden är vatten. Detta är goda nyheter, men det räcker inte.

FN förutspår att vi kommer att stå inför en färskvattenbrist på 40 procent år 2030 om vår globala vattenförbrukning förblir densamma som idag. Två miljarder människor lever redan nu i regioner där vatten är en bristvara. Den här siffran väntas stiga. Över 800 miljoner människor har fortfarande inte tillgång till vanligt dricksvatten.

Företag svarar för mellan 40 och nästan 60 procent av all vattenförbrukning i utvecklade områden. När utvecklingsländer blir rikare tenderar deras förbrukningsmönster att gå åt samma håll. Det betyder att det helt enkelt inte är möjligt att lösa problemen med vattenbrist utan engagemang från företag – och att vi som företagsledare måste använda vårt gemensamma inflytande för att framhäva detta och se till att vatten hamnar högt upp på dagordningen.

Än viktigare – vi måste föregå med gott exempel. Om vi förenar våra krafter och anstränger oss kan vi minska vår sammanlagda vattenförbrukning, sänka våra koldioxidutsläpp i motsvarande grad, skapa en världsekonomi som är mer klimat- och vattensäker samt börja ta itu med de globala orättvisorna när det gäller vatten. 

Större delen av den teknik som behövs för att åstadkomma detta finns redan idag. Även om vi inte uppfinner någonting nytt (vilket inte är särskilt troligt) så har vi redan smarta sensorer, avancerade analysverktyg och naturbaserade lösningar som kan hjälpa oss att minska förbrukningen, återanvända och återvinna vatten som aldrig tidigare.

Detta är inte bara rätt väg att gå, det är också affärsmässigt vettigt. Genom att spara vatten sparar vi pengar, eftersom detta ökar effektiviteten och sänker energikostnaderna. När det gäller vatten sammanfaller vinstmotivationen med vad som är bäst för oss alla.

Vi har en unik möjlighet att bidra till en positiv förändring. Låt oss göra det.

Om författaren

Doug Baker headshot

Douglas Baker

Styrelseordförande

Relaterade artiklar