1. Hem
  2. Om
Ecolabs globala huvudkontor

Om oss

Ecolab är den globala ledaren inom teknik och tjänster på områdena vatten, hygien och energi. Runtom i världen väljer företag inom restaurang och storkök, livsmedelstillverkning, hotell, sjukvård, industritillverkning samt olja och gas att använda Ecolabs produkter och tjänster för att hålla sina miljöer rena och säkra, arbeta effektivt och nå hållbarhetsmål.

Kontakta kundservice

Ring oss

Ecolab AB
Nalco AB Sverige

Box 164, 125 24 Älvsjö
Glasfibergatan 10, hus 23, 125 45 Älvsjö

Ecolab AB:s kundservice
Tel: +46 (0)8 519 896 23 | E-post: order.se@ecolab.com | Reception: 08-603 22 00

Nalco AB Sveriges kundservice
Tel: +46 114501538 | Fax: + 4620464575 | E-post: custserv.sweden@nalco.com

Berätta lite om dig själv
Var är du baserad?
Hur kan vi kontakta dig?
Vad kan vi hjälpa dig med?

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.

 

 

Partnerskap som hjälper oss att hitta lösningar på globala utmaningar

Hos Ecolab är detta vad vi gör bäst. Våra 49 000 partner bidrar till att göra världen renare, säkrare och hälsosammare genom att leverera heltäckande lösningar och tjänster på kundanläggningar. Detta främjar säkra livsmedel, bibehåller rena miljöer, optimerar vatten- och energiförbrukning samt förbättrar den operativa effektiviteten hos kunder på närmare tre miljoner platser i över 170 länder.

VI FINNS ÖVERALLT DÄR DET GÖR SKILLNAD

Våra innovativa produkter och tjänster berör i princip varenda aspekt av vardagslivet och används på sjukhus, hotell, restauranger, skolor, fabriker, raffinaderier och många andra platser runtom i världen. Många av världens mest kända varumärken förlitar sig på Ecolab vad gäller operativ effektivitet, produktintegritet och renommé.

VÅR INSTÄLLNING SÄRSKILJER OSS

Med vårt engagemang för personligen levererade tjänster och innovativ teknik samt vetenskapligt baserade lösningar har vi en positiv ekonomisk och hållbarhetmässig inverkan via våra kunder, vår verksamhet och de samhällen där vi är verksamma.

PERSONLIGT LEVERERADE TJÄNSTER

Våra medarbetare utgör grundvalen för vår affärsmodell – varje anställd i Ecolabs team bidrar till vårt syfte.

Vi börjar med våra kunder. Ecolabs främsta marknadsfördel utgörs av vår branschledande försäljnings- och servicestyrka. Varje enskild kund står inför unika utmaningar och det är därför våra 27 000 partner på fältet samarbetar med kunderna på deras egna anläggningar, där de ger råd och service på plats. Våra experter använder en rigorös process för att samla in information, applicera avancerad teknik, omvärdera processer och hitta lösningar på våra kunders unika ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

Bakom varje medarbetare på fältet finns ett team av forskare, vetenskapsmän, ingenjörer, regelverksspecialister och andra experter som arbetar outtröttligt med att hantera kundernas utmaningar, utveckla nya lösningar och uppfylla de behov som uppstår.

INNOVATIVA LÖSNINGAR

Vi får detaljerad information från våra kunder om utmaningarna de står inför och resultaten de strävar efter att uppnå. Våra innovationer är baserade på denna kunskap. Vår bedömning av hur framgångsrika våra innovationer är baseras på hur väl våra lösningar stödjer våra kunders mål.

Med talangfulla team av vetenskapsmän och toppmoderna innovationscenter är Ecolab branschledande när det gäller att utveckla nya effektiva lösningar som hjälper våra kunder att förbättra sina verksamheter, samtidigt som de har en positiv miljöpåverkan.

Det är våra investeringar i expertis, forskning, utveckling och innovation som ligger bakom vår förmåga att ligga i framkant när det gäller att hantera de mest brådskande och komplicerade affärsmöjligheterna som våra kunder och samhällen står inför.

Vårt syfte och våra värderingar

Vi förenas av vårt kraftfulla syfte. Genom värderingarna som leder oss i vårt arbete. Samt genom den obegränsade uppfinningsrikedom som hjälper oss att lösa våra kunders problem. Vi är Ecolab – och tillsammans gör vi världen till en bättre plats.

Arbetet vi gör spelar roll

Vi gör världen renare, säkrare och hälsosammare. Vi skyddar viktiga resurser. Försäkrar att vatten och energi finns tillgängligt överallt. Våra produkter och tjänster förebygger sjukdom och infektion. Håller livsmedelskedjan säker. Skyddar platser där människor äter, sover, arbetar, leker och vårdas. Vi arbetar med någonting som är fundamentalt för livskvaliteten: vi håller människor friska. Vi ökar välbefinnandet. Vi ger trygghet, så att livet kan levas fullt ut. Vi hjälper våra kunder att lyckas. Minskar deras risk och oro. Ger dem frihet att växa.

Hur vi arbetar spelar också roll

Vi arbetar målmedvetet. När det finns ett mål når vi det. Där det finns problem löser vi dem. Vi arbetar säkert. Bryr oss om allt vi gör. Vi strävar efter att göra det som är rätt, rättvist och ärligt. Vi arbetar tillsammans. I team. Team blir starkare av olika perspektiv. Vi hittar inspiration och energi i det vi gör och hur vi gör det. Genom att växa, lära oss och fira tillsammans. Genom att göra skillnad och arbeta för allas bästa.

Ecolab finns överallt där det spelar roll.  Det vi gör – och hur vi gör det – spelar roll överallt.

Vår påverkan

Under 2017 hjälpte vi våra kunder att:

Rent vatten
Rent vatten

Spara mer än 171 miljarder gallon vatten

Hantera 1,1 biljoner gallon (4,2 biljoner liter) bearbetat och drickbart vatten

Säkra drickbart vatten för över 590 miljoner människor

Och vi arbetar med att hjälpa våra kunder att spara 300 miljarder gallon vatten årligen år 2030

 

Vår vision för rent vatten
Livsmedelssäkerhet
Livsmedelssäkerhet

Säker produktion av 44 % av den totala mjölktillgången

Säker produktion av mer än 25 % 
av världens bearbetade livsmedel

Stödja rena kök som serverar 45 miljarder restaurangmåltider

Vi hjälper också kunder att förebygga mer än 1 miljon livsmedelsburna sjukdomsfall varje år

 

Vår vision för säkra livsmedel
Gott om energi
Gott om energi

Spara mer än 12 biljoner BTU-enheter

Minska vatten- och energipåverkan från 40 % av världens råoljeproduktion

Generera mer än 20 % av
världens energi

Vi siktar på att minska CO2 med 10 % i
våra egna verksamheter år 2020

 

Vår vision för gott om energi
Hälsosamma miljöer
Hälsosamma miljöer

Tvätta mer än 40 miljarder händer

Glädja gäster med över
800 miljon rena hotellrum

Rengöra 6 miljon sjukhus och patientrum i långtidsboenden

Vi arbetar för att hjälpa sjukhus minska risken för vårdrelaterade infektioner för hela 10 000 människor

 

Vår vision för hälsosamma miljöer

Våra vatten- och energimärken

nalcoabout
Nalco Water

Nalco Water, ett av Ecolabs företag, erbjuder innovativa lösningar för vattenbehandling och -hantering, processförbättringar och utsläppskontroll, samt optimerar produktkvalitet och driftkostnader för våra kunder samtidigt som vi minskar deras miljöpåverkan.

nalcochampabout
Nalco Champion

Nalco Champion, ett av Ecolabs företag, erbjuder service på plats och teknikdrivna lösningar för naturgas-, råolje- och petrokemiska industrier – vi erbjuder återvinnings-, produktions- och processförbättringar som hjälper våra kunder att optimera olje- och gasproduktionen runtom i världen.