1. Hem
  2. Om

snabba fakta

kundanläggningar

  

Nästan
3 miljon
kundanläggningar

history

 

95-årig historia
av innovation

patents

  

Mer än
9 700 patent

associates

45 000 partner
däribland 25 000 sälj- och servicepartner och 1 200 forskare, ingenjörer och tekniska specialister inom FoU

donations

Mer än
13 miljoner dollar har donerats
genom Ecolab Foundation, företagsbidrag och frivilligarbete under 2019

 

Partnerskap som hjälper oss att hitta lösningar på globala utmaningar

Hos Ecolab är detta vad vi gör bäst. Våra 45 000 medarbetare erbjuder omfattande lösningar, datadrivna insikter och personlig service som främjar livsmedelssäkerheten, bibehåller rena och säkra miljöer, optimerar vatten- och energiförbrukningen och förbättrar den operativa effektiviteten på närmare tre miljoner kundanläggningar i mer än 170 länder.

VI FINNS ÖVERALLT DÄR DET GÖR SKILLNAD

Från restauranger och hotell till kraft- och tillverkningsanläggingar hjälper Ecolabs mer än 25 000 sälj- och servicepartner – den största och bäst utbildade direkta sälj- och servicekåren i branschen – kunderna att lösa utmaningar inom rengörings-, steriliserings-, vatten- och energihantering. Många av världens mest kända varumärken förlitar sig på Ecolab vad gäller operativ effektivitet, produktintegritet och renommé. Se områden där vi är verksamma.

PERSONLIG SERVICE

Ecolabs främsta marknadsfördel utgörs av vår branschledande försäljnings- och servicestyrka. Varje kundutmaning är unik, och det är därför våra 25 000 fältpartner samarbetar med kunderna på deras anläggningar och tillhandahåller personliga råd och tjänster. Våra experter använder en rigorös process för att samla in information, applicera avancerad teknik, omvärdera processer och hitta lösningar på våra kunders unika ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

Bakom varje medarbetare på fältet finns ett team av forskare, vetenskapsmän, ingenjörer, regelverksspecialister och andra experter som arbetar outtröttligt med att hantera kundernas utmaningar, utveckla nya lösningar och uppfylla de behov som uppstår. Se våra lösningar.

INNOVATIVA LÖSNINGAR

Ecolab har en lång historia av innovation. Vår strategi baseras på kemi, digital teknik och service för att tillhandahålla enastående kundvärde. Vårt team med 1 200 forskare, ingenjörer och tekniska experter skapar branschledande lösningar som är ansvarsfullt anskaffade och utvecklade med särskild hänsyn till deras inverkan på människa och miljö. Med hjälp av vår expertis inom kärnteknologier, däribland antimikrobiella medel, dispensering och övervakning, personlig hygien och vårdhygien, polymer, ytaktiva ämnen, kemikalier i fast form, vattenhantering och dataanalys, bidrar vi till att förbättra den operativa effektiviteten, produktkvaliteten och säkerheten för våra kunder. Läs mer om vår expertis och innovation.

Vårt syfte och vår vision

Vi förs samman av vårt syfte att göra världen till en renare, säkrare och mer hälsosam plats, och hjälper företag att lyckas samtidigt som vi skyddar människor och viktiga resurser. Vår vision är att vara världsledande inom teknologier och tjänster inom vatten, hygien och bakteriedödande medel för att tillhandahålla det allra viktigaste – rent vatten, säkra livsmedel och hälsosamma miljöer.

Vi lyckas när våra kunder lyckas.

 

 

Ecolab finns överallt där det spelar roll.  Det vi gör – och hur vi gör det – spelar roll överallt.

Framgångshistorier från kunder

Läs mer om hur Ecolab samarbetar med våra globala kunder och erbjuder omfattande lösningar, datadrivna insikter och service på plats för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer, optimera vatten- och energiförbrukningen samt förbättra den operativa effektiviteten och hållbarheten.
2018 Corporate Sustainability Report Colgate-Palmolive toothpaste facility image
Colgate-Palmolive: spara vatten, främja produktivitet

Colgate-Palmolive samarbetade med Ecolab för att förbättra effektiviteten och hållbarheten i företagets rengörings- och steriliseringsprocesser på anläggningen i Guanajuato, Mexiko.

2018 Corporate Sustainability Report ADM Archer Daniels Midland facility image
ADM: hjälpa till att spara 2,3 miljarder gallon vatten

För att minska verksamhetskostnaderna markant och samtidigt nå sina hållbarhetsmål implementerade ADM Ecolabs teknik och automatisering på sina anläggningar världen över.

2018 Corporate Sustainability Report SAP data center customer image
SAP: optimera säker vattenhantering på datacenter

SAP samarbetade med Ecolab för att implementera en holistisk metod inom vattenbehandling som minimerar risken för legionellabakterier.

Vår påverkan

Under 2018 hjälpte vi våra kunder att:

Rent vatten
Rent vatten

Spara mer än 188 miljarder gallon vatten

Hantera 1,1 biljoner gallon (4,2 biljoner liter) bearbetat och drickbart vatten

Spara dricksvatten för mer än 650  miljoner människor

Och vi arbetar för att hjälpa våra kunder att spara  300 miljarder gallon vatten årligen år 2030

 

Vår vision för rent vatten
livsmedelssäkerhet
livsmedelssäkerhet

Producera mer än 25 procent av världens bearbetade livsmedel på ett säkert sätt

Producera 44 procent av världens mjölk på ett säkert sätt

 

Stödja rena kök som serverar 45 miljarder restaurangmåltider

Vi hjälper också kunder att förebygga mer än 1 miljon livsmedelsburna sjukdomsfall varje år

 

Vår vision för säkra livsmedel
Gott om energi
Gott om energi

Spara mer än 19 biljoner BTU-enheter

Minska vatten- och energipåverkan från 40 % av världens råoljeproduktion

Generera mer än 20 % av
världens energi

Vi siktar på att minska CO2 med 10 % i
våra egna verksamheter år 2020

 

Vår vision för gott om energi
Hälsosamma miljöer
Hälsosamma miljöer

Tvätta mer än 40 miljarder händer

Glädja gäster med över 800 miljon rena hotellrum

Rengöra 6 miljon sjukhus och patientrum i långtidsboenden

Och vi hjälper vårdinrättningar att minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) för hela 10 000 människor varje år

 

Vår vision för hälsosamma miljöer