Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDS/MSDS) innehåller information om en substans eller blandning och är avsedd att användas vid kemikaliehantering på arbetsplatser. Alla säkerhetsdatablad från Ecolab eller Nalco Water är inte tillgängliga online. 

Om olycka, spill eller annan kemikalierelaterad nödsituation inträffar, ring lämplig lokal kontaktperson för nödsituationer.

Ecolab SDS/SDB

Ecolabs säkerhetsdatablad för alla länder finns tillgängliga online. Besök Ecolabs SDS/SDB-portal för att söka efter dessa SDS/SDB från Ecolab.

SDS/SDB för Nalco Water

Nalco Waters säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga online. Klicka nedan för att begära ett SDS/SDB från Nalco Waters kundservice.