Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDS/MSDS) innehåller information om en substans eller blandning och är avsedd att användas vid kemikaliehantering på arbetsplatser. Alla Ecolabs, Nalco Champions och Nalco Waters säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga online.

Om olycka, spill eller annan kemikalierelaterad nödsituation inträffar, ring lämplig lokal kontaktperson för nödsituationer.

Ecolab SDS/SDB för EU

Ecolabs säkerhetsdatablad för Europa finns tillgängliga online. Följ länken nedan för att söka efter Ecolabs europeiska säkerhetsdatablad.

Ecolab SDS (utanför EU)

Ecolabs säkerhetsdatablad för Nordamerika, Indien, Mellanöstern/Afrika (IMEA) och utvalda länder i Latinamerika samt Asien och Stillahavsområdet finns tillgängliga online. Besök Ecolabs SDS-portal för att söka efter dessa säkerhetsdatablad.

SDS/SDB för Nalco Water

Nalco Waters säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga online. Klicka nedan för att begära ett SDS/SDB från Nalco Waters kundservice.

SDS/SDB för Nalco Champion

Nalco Champion och ChampionX säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga online. Klicka nedan för att begära ett SDS/SDB.