GroceryStores550

Matvarubutiker

Ecolabs avdelning för service för livsmedelsbutiker erbjuder ett program för detaljhandeln som hjälper livsmedelshandlare att bibehålla en sund och ren butik samtidigt som de löser problem med livsmedelssäkerheten och möjliggör tillväxt.  Vi gör detta genom att kombinera rengörings- och sanitetsprodukter, besiktningstjänster och digital teknik som alla stöds av experter på livsmedelsförsäljning på plats.

Vi hjälper våra kunder att uppnå lönsam tillväxt och varumärkesskydd genom förbättrad livsmedelskvalitet, överlägsen kundupplevelse och operativ effektivitet samtidigt som vi minskar svinn och minimerar risken för bristande efterlevnad. 

Vi åstadkommer detta med hjälp av följande:
Djupgående branschkunskaper
Innovativa produkter, digitala lösningar och tjänster
Granskningsexpertis som identifierar risker och implementerar korrigerande åtgärder
Ett nationellt fältteam av CP-FS-experter inom livsmedelssäkerhet
Specialister inom forskning och utveckling, tekniska konton och livsmedelssäkerhet för detaljhandeln

Runt hörnet eller på andra sidan jordklotet – vi är tillgängliga för våra kunder och deras kunder. Ecolabs service för livsmedelsbutiker är i dagsläget verksam i USA och på 55 internationella marknader och betjänar 60 000 livsmedelsbutiker runt om i världen. För mer information, se vår broschyr om FRS-programmet.