Biopharmaceutical technician looking through a microscope in a cleanroom

Tillverkning av biologiska läkemedel

För att säkerställa att din tillverkningsprocess för biologiska läkemedel fungerar korrekt är det viktigt att ha en heltäckande lösning för biologisk dekontaminering. Varje sig du arbetar för ett litet nystartat företag eller en etablerad läkemedelstillverkare har Ecolab den teknik och kompetens som behövs för att minska risken för biologisk kontaminering, uppfylla lagstadgade krav och regelefterlevnadskrav samt effektivisera driften.

Bioquell's ProteQ solution box detail with hand pointing at closed glove box component.

Bioquell-teknik

Bioquell-utrustningen använder Bioquell Hydrogen Peroxide Sterilant för att producera väteperoxidånga, som ger 6-logaritmisk sporavdödning på exponerade ytor. Detta eliminerar alla former av mikrobiologiskt liv, inklusive vegetativa bakterier, bakteriesporer, svampar, svampsporer och virus.

Mer om Bioquells utrustning och tjänster för biologisk dekontaminering
DNA Strand on blue background

Cell- och genterapi

Lagstiftningen kring cell- och genterapi är strikt. Tillverkningsanläggningar kan inte riskera att kontaminera de livräddande läkemedel de tillverkar, så att de måste kasseras. För att en produkt tryggt och skyndsamt ska kunna introduceras på marknaden är det viktigt att branschföreskrifter och -standarder efterlevs.

Ecolabs avancerade lösningar för rengöring och biologisk dekontaminering hjälper dig att minska risken för biologisk kontaminering, så att du lugnt kan fokusera på att utveckla livsomvälvande behandlingar.

Visa lösningar för cell- och genterapi
Woman receives COVID-19 vaccine injection.

Vaccinutveckling

Biologiska säkerhetslaboratorier är oerhört viktiga i samband med utveckling, diagnostiska studier och forskning kring vaccin. Ecolabs Bioquell-lösningar för biologisk dekontaminering eliminerar mikroorganismer i renrum, på ytor av utrustning och i genomföringar.

Lösningar för tillverkning och beredning av biologiska läkemedel
Bioquell Validation

Validering

För läkemedelstillverkare är det avgörande att kunna bevisa att man efterlever lagstadgade krav. Det kan vara komplicerat att sätta sig in i alla föreskrifter på egen hand. Detta är orsaken till att Ecolab tillhandahåller de experter och den erfarenhet som krävs för att validera den biologiska dekontamineringsprocessen. Vi låter dig dra nytta av våra kunskaper om gällande regelverk och hjälper dig att säkerställa efterlevnad av aktuell god tillverkningssed för att garantera produkternas säkerhet och kvalitet.

Ecolabs Life Sciences-experter

Teknisk expertis från branschexperter

Ecolabs Life Sciences-experter brinner för patientsäkerhet, kundnöjdhet och regelefterlevnad. Vi erbjuder tillverkare ett partnerskap och tillförsikt med hjälp av utförbara rengörings- och desinfektionsprogram.

Andra lösningar för biologisk dekontaminering
för tillverkare av biologiska läkemedel

Läs mer om hur Ecolabs lösningar för biologisk dekontaminering för tillverkare av biologiska läkemedel kan hjälpa din anläggning att producera säkra produkter som efterlever gällande regelverk, presterar bättre än standarden, förbättrar den operativa effektiviteten på ett mätbart sätt och bidrar till att uppfylla hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.

Insikter om Life Sciences

Läs mer om Ecolabs roll inom Life Sciences-segmentet.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga artiklar hittades