Ecolab Bioquell Qube bio-decontamination equipment

Tillverkning och beredning av biologiska läkemedel

Om ytföroreningar letar sig in i din läkemedelstillverkning är såväl patientsäkerheten som produktkvaliteten i fara. Det kanske till och med blir nödvändigt att stoppa tillverkningen medan en tidsödande utredning genomförs. För att skydda patienterna, tillverkningen och varumärkets rykte krävs en tillförlitlig strategi för biologisk dekontaminering.

Bioquells system för biologisk dekontaminering bidrar till att minska mängden biologiska ytföroreningar på genomföringar, luftslussar och påfyllningslinjer. Vår automatiserade, validerade utrustning betyder att du kan vara säker på att du har minskat mängden biologiska föroreningar på din anläggning.


Tillämpningar för biologisk dekontaminering

Bioquell Image

Luftburna biologiska föroreningar och föroreningar på ytor i sterilitetstestningslaboratorier kan leda till falska positiva resultat eller till och med avbrott i produktionen. Bioquell erbjuder flera olika alternativ som kan bidra till att upprätthålla tillförlitligheten och säkerheten vid sterilitetstestning och minska risken för falska positiva svar.

Ecolab Bioquell L-4 equipment

Biologisk kontaminering kan leda till kostsamma förseningar i verksamheten. Bioquells utrustning för biologisk dekontaminering fungerar väl med RABS-system (system med begränsat tillträde via fysiska hinder) samt tillverknings- och påfyllnadslinjer. Bioquell-utrustning kan också användas i utrymmen med ojämna ytor, som fermenteringskärl, där manuell desinfektion kan vara svår att utföra.

Bioquell Image

Det finns en plats för metoder där man sprejar och torkar, men den mänskliga faktorn kan ofta orsaka problem. Har varenda yta i genomföringen eller luftslussen verkligen dekontaminerats? Bioquells lösningar minskar utrymmet för tvivel genom att säkerställa att alla ytor har dekontaminerats.

Bioquell Image

Våra generatorer av väteperoxidånga lämnar inga rester och fungerar vid ett stort antal olika temperaturer och fuktigheter för att kunna användas för inkubatorer, frystorkare, autoklaver, isolatorsystem och RABS-system.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska våra erbjudanden för tillverkning och beredning av läkemedel

Bioquell BQ-50

Om förångad väteperoxid

Under en biologisk dekontamineringscykel fyller Bioquell-tekniken ett slutet utrymme med 35-procentig väteperoxidånga. På bara en cykel ger den här ångan en 6-logaritmisk spordödande effekt på de ytor som exponeras. Till skillnad från kemiska steriliseringsmedel som kan lämna giftiga rester bryts väteperoxid ner till vatten och syre så snart den biologiska dekontamineringscykeln och ventileringen har slutförts.

Doctor working on a sensitive equipment in a cleanroom

Använd även på känslig elektronik och utrustning

Vår väteperoxidånga är tuff mot mikrobiologiska ytföroreningar, men varsam mot elektronik och utrustning. Till skillnad från spreja-och-torka-metoder krävs inga ytterligare steg för att avlägsna rester. Bioquell är perfekt när du behöver kontaminera platser där det finns utrustning som är besvärlig att rengöra biologisk​​​​​​​t. Innan du använder Bioquell på elektronisk utrustning bör du kontakta tillverkaren och kontrollera att detta är tillrådligt.

Begär en offert

Vill du förbättra dekontamineringsmetoderna för påfyllnadslinjer, genomföringar och luftslussar? Bioquell kan hjälpa dig. Använd formuläret för att begära en offert så kontaktar vi dig inom kort.

Kontakta Ecolab Life Sciences

Ecolab Life Sciences är en betrodd partner inom kvalitet, säkerhet och effektivitet för tillverkning av biologiska läkemedel. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål och hålla dig i framkant.

* visar obligatoriska fält

Om du väljer ”ja” samtycker du till att Ecolab kontaktar dig via e-post för att informera om kampanjerbjudanden, uppdateringar med mera. Om du fortfarande vill vara kund hos oss men föredrar att inte få reklammeddelanden kan du skicka in din information utan att kryssa för den här rutan.

Orolig över skydd av personuppgifter? Se vår sekretesspolicy.