100 år av innovation

I mer än 100 år har Ecolab arbetat oförtrutet för att erbjuda vetenskapsbaserad innovation, oslagbar service och ett bestående engagemang kring att skydda människor och livsviktiga resurser. Vi ser tillbaka på hundra år av prestationer från vårt fantastiska team med fortsatt fokus på framtiden och på att leverera 100 % positiva resultat för våra kunder, samhällena där vi är verksamma och vår planet.

100 % positiv påverkan

Inget företag blir 100 år utan en tydlig vision och målsättning. Och vår vision – Protecting What's Vital™ – är vår inspiration. Varje år har medfört möjligheter att skapa nya upplevelser, gå in på nya marknader, lösa nya problem och hitta nya perspektiv. Kunder och partners i hela världen förlitar sig på att våra vetenskapsbaserade lösningar kan hjälpa dem att övervinna de största utmaningarna de står inför. Vår långa historia har gjort oss till dem vi är och gett oss chansen att bidra till världen på ett positivt sätt. Det är detta som driver oss att fortsätta vårt viktiga arbete i ytterligare 100 år.Innovationer som gör skillnad

Våra kunder förväntar sig att Ecolab ska utveckla innovationer som stärker deras verksamhet, minskar affärsriskerna och är ledande i branschen. Genom åren har företagets produkter, program och tjänster hjälpt kunderna med följande:
• Att säkerställa livsmedelssäkerheten
• Att uppnå operativ effektivitet
• Att bemöta problem som rör folkhälsan
• Att effektivisera arbetet
• Att minska sin miljöpåverkan
• Att spara vatten och energi
• Att få tillgångar att hålla längre
• Att minska förpackningsavfallet
• Att förbättra säkerheten för medarbetare och kunder


En historia inom service, vetenskap och hållbarhet

Ecolab Technician pouring Ecolab product into equipment

1920-talet

Doseringsutrustning för maskindiskmedel som minskar svinnet är första steget på en lång och framgångsrik hållbarhetsresa – något som än idag står i centrum för allt vi gör.

Ida Koran on the phone

1960-talet

Ecolabs första medarbetare, Ida Koran, startar Ida C. Koran Foundation för att hjälpa medarbetare med ekonomiska problem och erbjuda stipendier till deras barn. Idas hårda arbete, vision, generositet och orubbliga förtroende för Ecolab inledde en trend som fortfarande påverkar tillvaron för Ecolabs nuvarande och tidigare medarbetare runt om i världen.

Ecolab technician from the 1970s reviewing equipment documentation

1970-talet

Vårt hållbarhetsarbete utökas i och med utvecklingen av nya produkter med fokus på återvinning av naturresurser, återanvändning av syntetiska material och reducering av livsmedelsavfall. Högkoncentrerade rengöringsmedel ger kunderna bättre rengöringsmöjligheter samtidigt som de sparar energi.

Nalco Water Responsible Care Program

1980-talet

Nalco Water är en av grundarna till Responsible Care®-programmet, ett initiativ som drivs av American Chemistry Council och verkar för att säkerställa att kemikalietillverkare prioriterar hälsa, säkerhet och miljöskydd i sitt arbete. Nalco utvecklar Porta-Feed, ett tillförselsystem för kemikalier som kan returneras och fyllas på, vilket eliminerar behovet av att hantera kemikalier direkt och minskar antalet kemikalietunnor som hamnar i deponier.

Ecolab technician in a power plant

2000-talet

Ecolab börjar ta fram oberoende hållbarhetsrapporter för att vara transparenta och ta ansvar för sin miljöpåverkan. Innovativa projekt, som Ecolabs 3D TRASAR™-teknik och Water Risk Monetizer, hjälper kunderna att minimera sin vattenförbrukning och optimera driftskostnaderna.

Nalco Water utvecklar en vattenhanteringsplan för att hjälpa kunderna att mildra och reducera risken för Legionellautbrott i kyl- och dricksvattensystem. Denna proaktiva metod fokuserar på patogenanalys, långsiktiga kontrollstrategier och kortsiktiga korrigerande åtgärder.

Floodplain with sky and water

2020-talet

Efter att ha överträffat våra miljömål under hela 2010-talet tog vi fram våra mål för påverkan för 2030, där vi fokuserar på de positiva förändringar som vi vill åstadkomma för vårt företag, våra kunder, samhällena där vi är verksamma och miljön.

Vi uppnår en ökning på 50 % vad gäller kvinnor och BIPOC-personer i chefsroller och 35 % av alla nyanställda är färgade personer – en reflektion av vårt engagemang kring mångfald, rättvisa och inkludering.

Ecolab blir en del av FN:s Global Compact-initiativ Business Ambition for 1.5⁰C och hjälper till att grunda Water Resilience Coalition, ett branschdrivet initiativ från FN:s Global Compacts CEO Water Mandate. Dessa åtaganden har som syfte att placera globala vattenproblem högst upp på agendan för företag, minska koldioxidutsläppen och främja mer hållbara sätt att göra affärer.

Ecolabs fokus på att skydda viktiga resurser hjälpte oss att bemöta viktiga rengörings- och desinficeringsbehov under en global pandemi. Ecolab Science Certified™-programmet skapar en ny global standard för renlighet och ger konsumenterna den trygghet de behöver för att återvända till platserna där de äter, vistas, arbetar och roar sig.

Hundra år av tillväxt

Tillväxt, innovation och ett starkt fokus på kundservice har varit centralt i Ecolabs historia.

47000

försäljnings- och servicemedarbetare, forskare, ingenjörer och teknikexperter

9080

aktiva patent som Ecolab har haft sedan 2000

170

länder betjänas via strategiska förvärv, joint ventures och aggressiva byggprogram


Där det finns utmaningar ser vi möjligheter:

Energy Technology Experts

Vi är en global ledare inom hållbarhet.

Ecolab set out to develop a better antimicrobial solution using peroxyacid chemistry

Vi skapar hela tiden nya innovationer:
Vi blickar alltid framåt.

Man and woman inspect facility to ensure sustainable operations - Ecolab

Vi erbjuder människor, företag och planeten positiva resultat.

100 år av innovation har lagt grunden för ännu ett århundrade med 100 % positiv tillväxt.

Att vara ett 100 % positivt företag kräver gemensamma insatser – det är ett tankesätt som driver våra medarbetare, kunder och samhällen framåt. Våra mål för påverkan för 2030 reflekterar vårt fortsatta engagemang för en 100 % positiv framtid.

Visa våra mål för påverkan för 2030