Vi arbetar för en mer hållbar framtid

Vi bidrar till att lösa de största utmaningarna som världen står inför genom våra insatser för att skydda miljön,
bemöta sociala problem och anamma ansvarsfulla policyer och tillvägagångssätt.

Environment Icon - leaf

Miljö

Vi anser att det som är bra för planeten är bra för företaget.

Social Icon

Socialt

Vi värdesätter relationer med människor och samhällen.

Policies and Practices - Scale Icon

Policyer och rutiner

Vi strävar efter att göra det som är rätt,
rättvist och ärligt.


Samarbete för att skapa en positiv framtid snabbare

När vi arbetar mot vår målsättning att skydda viktiga resurser känner vi att vi även hjälper kunderna att lyckas och påverka världen på ett positivt sätt. Eftersom vår tillväxt har ett nära samband med vår effekt på omvärlden siktar vi på att utvecklas snabbare för att skapa en positiv framtid tillsammans.

Protecting Earths Resources - two Ecolab employees looking at a plant

Skydd för jordens resurser

Hållbarhet är en viktig del i allt vi gör – från att fatta miljömedvetna beslut i vår egen verksamhet till att ge våra affärspartner runt om i världen möjligheten att öka sin hållbarhet.

Helping People Thrive - Healthcare employee sanitizing hands

Vi hjälper människor att trivas

Vi strävar efter att skapa en känsla av tillhörighet som reflekterar vår långsiktiga målsättning att ta hänsyn till många olika perspektiv. På så sätt kan vi utmana oss själva att nå våra mål och göra det rätta.

Upholding Responsible Policies and Practices - Ecolab technician

Se till att ansvarsfulla policyer och rutiner följs

Vi leder enligt våra värderingar, för det vi gör – och hur vi gör det – spelar roll överallt. Våra värderingar och vårt åtagande kring integritet gör oss till en betrodd partner för kunder och samhällen i hela världen.


Resurser

Family walking on a bridge over water

2030 positiv inverkan

Vår plan för att skapa positiv inverkan under 2030 speglar vårt löpande engagemang för att ta oss framåt snabbare, tillsammans, när vi samarbetar med våra partners för att skapa en positiv framtid.

ECOLAB_3222019_WATERU_0146.CR2

Rapporteringsresurser

I våra rapporter mäts resultaten vi kan erbjuda kunder och samhällen med hjälp av branschledande lösningar, tjänster och expertis.