Innovation i arbetet

Microscope, hard hat and inspection icons

Innovation som världen är beroende av

Våra innovativa och beslutsamma problemlösare använder vetenskapen som grund i sin strävan att göra världen renare, tryggare och hälsosammare. Vi erbjuder heltäckande program och lösningar med riktade, datadrivna insikter och oöverträffad service som främjar livsmedelssäkerheten, håller miljöer rena och säkra, optimerar vatten- och energiförbrukningen samt ökar våra kunders operativa effektivitet och hållbarhet. Vi har hjälpt våra kunder att förbättra sina verksamheter och hitta lösningar för rent vatten, livsmedelssäkerhet och rengöring, hälsa och klimatförändringar i över 100 år. Under den här tiden har vi registrerat tusentals patent och utvecklat otaliga lösningar på världens viktigaste utmaningar. 

Innovationsstrategi

Ecolabs innovationsstrategi är baserad på:

WellChem lab in Sugar Land Texas

Teknik

Att utveckla innovativa lösningar, program och system som är kända för att ge effektiva, rena, säkra och hälsosamma resultat.

Rep with Service Pad_Computer in background

Insikter

Att erbjuda ökad tillgång till användningsdata, prediktiva analyser, elektronisk servicerapportering och insiktsdriven problemlösning.

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0068.tif

Service

Att förbättra den operativa effektiviteten, produktkvaliteten, säkerheten och hållbarheten genom branschledande service.

Globalt fokus

Världens mest brådskande utmaningar behöver världens bästa problemlösare.

Water drip icon

Vatten

Vi hanterar över 1 biljon gallon vatten åt våra kunder, som utnyttjar vår expertis och våra lösningar för att kraftigt minska sin vattenförbrukning samt återanvända och återvinna mer för att skydda denna värdefulla resurs.

Knife and fork icon

Livsmedel

Våra experter ligger i framkant när det gäller livsmedelssäkerhet och erbjuder lösningar från jord till bord, vilket ger 1,4 miljarder människor tillgång till mat av hög kvalitet. 

Handwashing icon

Hälsa

Vi bidrar till förebyggandet av 2,1 miljoner infektioner och tvättar 60 miljarder händer varje år, vilket gör platserna där människor samlas både renare och tryggare.

Tree Icon

Klimat

Vi hjälper våra kunder att spara mer än 47 biljoner BTU energi och undvika 3,8 miljoner ton växthusgasutsläpp varje år.


Fakta om expertis och innovation

1 200

forskare och utvecklare, ingenjörer och tekniska specialister

13 900

års sammantagen erfarenhet av innovationer

20

globala forskningscenter

11 000

patent

Expertis i verkligheten

Vetenskapens inverkan

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga aktiviteter hittades

eROI logo

Exponentiell värdeökning för våra kunder

Våra lösningar hjälper kunderna att uppnå ambitiösa affärs- och miljömål. Mätningar är en viktigt del av vår process och med hjälp av vårt egenutvecklade eROI℠ värdesynsätt mäter vi vår påverkan och beräknar våra kunders kapitalavkastning.

Resurser och åtaganden 

Ecolab Smart Water Navigator logo

Smart Water Navigator

Ecolab associates at an industrial facility

Företagsansvar