INNOVATION I ARBETET

Microscope, hard hat and inspection icons
Innovation som världen är beroende av 

Våra innovativa och beslutsamma problemlösare använder vetenskapen som grund i sin strävan att göra världen renare, tryggare och hälsosammare. Vi erbjuder heltäckande program och lösningar med riktade, datadrivna insikter och oöverträffad service som främjar livsmedelssäkerheten, håller miljöer rena och säkra, optimerar vatten- och energiförbrukningen samt ökar våra kunders operativa effektivitet och hållbarhet. Under de närmare 100 år som vi har hjälpt våra kunder att förbättra sina verksamheter och hitta lösningar som ger rent vatten, livsmedelssäkerhet och goda sanitära förhållanden samt bemöta utmaningar inom hälsa och klimatförändringar har vi registrerat tusentals patent och utvecklat oräkneliga lösningar på de största utmaningarna som mänskligheten står inför. 

INNOVATIONSSTRATEGI

Ecolabs innovationsstrategi är baserad på:

WellChem lab in Sugar Land Texas
Teknik

Att utveckla innovativa lösningar, program och system som är kända för att ge effektiva, rena, säkra och hälsosamma resultat.

Rep with Service Pad_Computer in background
Insikter

Att erbjuda ökad tillgång till användningsdata, prediktiva analyser, elektronisk servicerapportering och insiktsdriven problemlösning.

Service

Att förbättra den operativa effektiviteten, produktkvaliteten, säkerheten och hållbarheten genom branschledande service.

GLOBALT FOKUS

Världens mest brådskande utmaningar behöver världens bästa problemlösare

Water drip icon
ledare

Vi hanterar över 1 biljon gallon vatten åt våra kunder, som utnyttjar vår expertis och våra lösningar för att kraftigt minska sin vattenförbrukning samt återanvända och återvinna mer för att skydda denna värdefulla resurs.

Knife and fork icon
Livsmedel

Våra experter ligger i framkant när det gäller livsmedelssäkerhet och erbjuder lösningar som täcker hela kedjan från bondgård till bord, vilket bidrar till att förebygga över 7,6 miljoner livsmedelsburna sjukdomar varje år. 

Handwashing icon
Hälsa

Vi bidrar till att förebygga 1,8 miljoner fall av smittspridning och tvätta 66 miljarder händer varje år, samtidigt som vi håller miljöer där människor träffas och vårdas renare och säkrare.

Tree Icon
Klimat

Vi hjälper våra kunder att spara mer än 44 biljoner BTU energi och undvika 3,5 miljoner ton växthusgasutsläpp varje år.

FAKTA OM EXPERTIS OCH INNOVATION

1 200

forskare och utvecklare, ingenjörer och tekniska specialister

13 900

års sammantagen erfarenhet av innovationer

16

globala forskningscentrum

10 000

patent

EXPERTIS I VERKLIGHETEN

Vetenskapens inverkan

No Events found

eROI logo
Exponentiell värdeökning för våra kunder

Våra lösningar hjälper kunderna att uppnå ambitiösa affärs- och miljömål. Mätningar är en viktigt del av vår process och med hjälp av vårt egenutvecklade eROI℠ värdesynsätt mäter vi vår påverkan och beräknar våra kunders kapitalavkastning.

RESURSER OCH ÅTAGANDEN

Smart Water Navigator logo water conservation goals
Smart Water Navigator