AVANCEMANG INOM SMART VATTENHANTERING

Water icon
ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0153.tif
Lösningar för motståndskraftiga verksamheter

Vi erbjuder oöverträffad expertis inom program för vattenkonservering, vattenkvalitet och vattenhantering och brinner för att hjälpa våra kunder att främja effektiv drift och ansvarsfull tillväxt.

VATTENEXPERTIS

Smart Water Navigator
Identifiera

Förstå och kvantifiera vattenrelaterade risker i verksamheten med vårt kostnadsfria och offentligt tillgängliga onlineverktyg, Ecolab Smart Water Navigator.

ThinkstockPhotos-459169335_water_coming_out_pipes.jpg
Ta fram mål

Ta fram meningsfulla mål och upptäck möjligheter att spara vatten genom att mäta och övervaka för att få insikter i realtid i verksamheten på företags-, anläggnings- och tillgångsnivå med hjälp av Water Flow Intelligence.

water, people, nalco water
Implementera

Vidta åtgärder för att uppfylla mål för vattenminskning genom att utnyttja lösningar som erbjuder insikt i effektivitet, kvalitet och säkerhet för vattnet i din verksamhet.

Hållbarhetsrapport 2019
Spåra

Spåra verksamhetens prestanda över tid och upptäck möjligheter att optimera resultaten med hjälp av Ecolab Smart Water Navigator och Ecolab3D™.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att senast 2030 spara 300 miljarder gallon [1,1 miljarder m3] vatten varje år, vilket motsvarar dricksvattenbehovet för 1 miljard människor.

VÅR VATTENPÅVERKAN

drops of water

300 miljarder

gallon vatten är vårt mål att hjälpa våra kunder att spara senast 2030
under 2020
under 2020

drops of water

206 miljarder

gallon vatten hjälpte vi våra kunder att spara 2020, vilket motsvarar dricksvattenbehovet för 712 miljoner människor

drops of water

1 biljoner

gallon vatten hanterades under 2020
under 2020
under 2020
under 2020

INNOVATIVA PROGRAM OCH LÖSNINGAR

En datadriven metod för vattenhantering

No featured Solution pages were found

VÅR EXPERTIS I VERKLIGHETEN

Lösningar som för vattenmål framåt

No featured Stories were found.

RESURSER OCH ÅTAGANDEN

Water Resilience Coalition image
Water Resilience Coalition
Ecolab Smart Water Navigator logo
Smart Water Navigator
Impact that Matters product sustainability image
Mål för påverkan för 2030