Avancemang inom vattenhantering

Ecolab engineer training in power plant

Oöverträffad expertis inom program och lösningar för vattenhushållning, vattenkvalitet och vattenhantering

Vi brinner för att hjälpa våra kunder att främja effektiv drift och ansvarsfull tillväxt.

Det är viktigt att vi bygger upp motståndskraften hos upptagningsområden runt om i världen, så att de klarar av dagens allt mer oförutsägbara påfrestningar och kontinuerligt kan tillhandahålla rikliga mängder rent vatten för alla.


 

Ecolab Water for Climate

Ecolab Water for Climate logo

Vattnets kraft

Vårt starka program, Ecolab Water for Climate, har utformats för att omvandla dina åtaganden kring att minska vattenförbrukningen till åtgärder i hela företaget och för att främja hållbar företagstillväxt.


Vattenexpertis

tablet displaying website

Identifiera

Förstå och kvantifiera vattenrelaterade risker i verksamheten med vårt kostnadsfria och offentligt tillgängliga onlineverktyg, Ecolab Smart Water Navigator.

water flowing from a set of pipes

Ta fram mål

Ta fram meningsfulla mål och upptäck möjligheter att spara vatten genom att mäta och övervaka för att få insikter i realtid i verksamheten på företags-, anläggnings- och tillgångsnivå med hjälp av Water Flow Intelligence.

engineers pointing at cooling tower

Implementera

Vidta åtgärder för att uppfylla mål för vattenminskning genom att utnyttja lösningar som erbjuder insikt i effektivitet, kvalitet och säkerhet för vattnet i din verksamhet.

business people grouped around large computer display

Spåra

Spåra verksamhetens prestanda över tid och upptäck möjligheter att optimera resultaten med hjälp av Ecolab Smart Water Navigator och Ecolab3D™.

Vår vattenpåverkan

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att senast 2030 spara 300 miljarder gallon [1,1 miljarder m3] vatten varje år,
vilket motsvarar dricksvattenbehovet för 1 miljard människor.

Water impact rain water icon

300 miljarder

gallon vatten är vårt mål att hjälpa våra kunder att spara senast 2030

Water impact open hand water icon

226 miljarder

gallon vatten hjälpte vi våra kunder att spara 2023, vilket motsvarar dricksvattenbehovet hos 782 miljoner människor
Water impact globe water icon

1,1 biljoner

gallon vatten hanterades under 2023

Innovativa program och lösningar

En datadriven vattenhanteringsmetod.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med lösningar i fokus hittades

Våra experter i verkligheten

Lösningar som bidrar till vattenmålen.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga berättelser i fokus hittades.


Resurser och åtaganden

UN Global Compact, Water Resilience Coalition logo

Water Resilience Coalition

Ecolab Smart Water Navigator logo

Smart Water Navigator

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif

2030 positiv inverkan