Bioquell Validation

Validering för biologiska
dekontamineringstjänster

Ecolabs Bioquell tillhandahåller robust valideringsdokumentation som hjälper dig att uppfylla lagstadgade krav så att du kan vara säker på att ditt biologiska dekontamineringssystem är effektivt.

 • Alla rapporter sammanställs av någon av valideringsexperterna för Ecolabs Bioquell
 • Vår valideringsprocess undanröjer alla tvivel och hjälper dig att maximera produktiviteten

När du köper ett system eller en tjänst från Bioquell kan du välja den valideringsnivå du behöver för att efterleva gällande lagstiftning. Du kan även välja att lägga till valideringstjänster vid ett senare tillfälle eller att validera om system baserat på dina driftprotokoll. Kontakta oss för att diskutera vilket alternativ som är bäst för dig.

Bioquell-valideringen är
heltäckande och tillförlitlig

 1. Lagstadgad dokumentation
  I dagens arbetssituation måste du följa strikta föreskrifter för att säkerställa att din biologiska dekontamineringsprocess uppnår den logaritmiska minskning av antalet mikroorganismer som krävs. En enda ”beviscykel” räcker inte för att efterleva lagstadgade krav. Vare sig det handlar om luftflödeskontroller och partikelantal eller komplett cykelutveckling så tillhandahåller Bioquell komplett dokumentation för Bioquell-systemen och rapporter som hjälper dig att efterleva regelverken.

 2. Utbildning
  Praktiska övningar, personlig utbildning och e-utbildningsalternativ ger dig kompetensen du behöver för att använda och underhålla ditt Bioquell-system. Efter utbildningen finns vårt tekniska team till hands för att ge support efter behov.

 3. Installationsvalidering
  Att installera ett Bioquell-system kräver expertkunskaper. Bioquell installerar och konfigurerar ditt biologiska dekontamineringssystem från början till slut. Installationsvalidering bekräftar att alla nödvändiga komponenter finns på plats. Detta inkluderar viktiga dokument och kalibreringsintyg.

 4. Driftvalidering
  Så snart Bioquell har konfigurerat dina systemparametrar verifierar vi att ditt system för biologisk dekontaminering uppfyller dessa parametrar. Vi granskar och testar ditt system för att se till att det fungerar korrekt.

 5. Gascykelutveckling
  Vi utvecklar snabbverkande, effektiva väteperoxidcykler som uppnår en 6-logaritmisk avdödning av sporer och uppfyller alla processkrav. Vi optimerar dina inställningar genom att justera parametrarna för ett antal olika cykler inom målområdet.

 6. Prestandavalidering
  Prestandavalideringen kontrollerar att de cykelparametrar som ger minst 6-logaritmisk avdödning inom ett visst område kan reproduceras. Som alltid tillhandahåller vi komplett dokumentation.

 7. Beviscykel
  Detta är en tillvalstjänst som bekräftar om en uppsättning cykelparametrar förblir desamma vid olika förhållanden. Biologiska och kemiska indikatorer används för att bekräfta resultaten.

 8. Återkvalificeringscykel
  Bioquells lösningar tillhandahålls med återkvalificeringscykler som genomförs lika ofta som dina protokoll eller lagstadgade skyldigheter kräver. Vi vidtar de åtgärder som behövs för att bekräfta att de åtgärder som etablerats via gascykelutveckling fortfarande är effektiva och giltiga.