Ecolab Long Term Care Holding Hands

Samarbete för att skydda äldrevårdsinrättningar​

Vi hjälper äldrevårdsinrättningar att erbjuda rena, sunda utrymmen som främjar välmående och skapar trygghet.

Som en betrodd partner inom rengöring, desinficering och förebyggande av infektioner hjälper Ecolab äldrevårdsinrättningar och pensionärsboenden att erbjuda en högre nivå av renlighet och avancerade hygienprotokoll för hela verksamheten. Vi brinner för att förbättra säkerheten, tillfredsställelsen bland de boende och att främja regelefterlevnad. För att göra detta arbetar vi bakom kulisserna, ute i verksamheten och tillsammans med kunderna för att optimera och förbättra hygienresultat och -rutiner.

Fördelarna med ett program för rengöring och handhygien

Senior Living Photo

Läs mer om värdet i att ha ett heltäckande program för rengöring och handhygien och hur detta kan bidra till att öka tillfredsställelsen bland boende och personal inom äldrevården och på seniorboenden.

Ecolab Science Certified™-program för seniorboenden

Räkna med Scientific Clean™

Ecolab Science Certified table tent on a dining table in a long term care facility

Ecolab Science Certified™ är ett omfattande, vetenskapsbaserat folkhälso- och livsmedelssäkerhetsprogram som utformats med operativ effektivitet i åtanke för att hjälpa er att erbjuda en högre renlighetsnivå. Programmet kombinerar branschledande desinfektions- och steriliseringsmedel, detaljerad utbildning, utförliga föreskrifter samt regelbundna genomgångar.

Tillsammans kan vi skapa renare, säkrare rutiner och öka förtroendet bland både medarbetarna och de boende.

Utvalda äldrevårdsprogram

Digital utbildning på begäran

Kringå problem med personalbrist med digital utbildning på begäran

Ecolabs digitala utbildning på begäran är en förenklad, flexibel metod för utbildning som bidrar till att ge våra kunder de kunskaper som krävs för att ta itu med viktiga arbetsutmaningar.

Ecolab Expert examining a dishmachine in the Ecolab rental program

Ecolabs hyrprogram för diskmaskiner

Från kostnadsbesparingar och personlig service till regelefterlevnad inom hälsa och säkerhet – vårt hyrprogram för diskmaskiner erbjuder innovativ teknik och support 24/7 som hjälper er att sänka de totala kostnaderna för verksamheten.

washing hands in small kitchen sink

Vikten av handhygien i äldrevården

Efterlevnad av handhygienrutiner anses vara den mest kostnadseffektiva lösningen för att förhindra infektioner i samband med sjukhusvistelser, detta enligt amerikanska National Library of Medicine. Samarbeta med Ecolab för att främja efterlevnad och erbjuda en högre renlighetsnivå på inrättningen.

Utvalda lösningar för äldrevård

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga lösningar hittades